This page in English

Forskningsprojekt

Logiker för att mäta, förvalta och styra ekosystem (EcoLogic).

Om projektet

Projektuppgifter

Miljöförvaltningen har tagit vad som brukar kallas en "ekologisk omsvängning", vilket innebär insikt att ekosystemen är viktiga för människans liv, och att man offentligt, politiskt och vetenskapligt uppmärksammat behovet att upprätthålla ekosystemens "hälsa". Skiftet innefattar förändringar i de principer som ligger till grund för politiska, administrativa och vetenskapsbaserade processer - dess logik. Förändringen har bidragit till ökad förmåga att fatta eco-system-motiverade beslut. Vilka effekter som den ekologiska omsvängningen har på förvaltningen av natur är dock fortfarande öppet och oklart. EcoLogic har som mål att analysera hur denna förändring påverkat politiska, administrativa och vetenskapsbaserade processer inom miljöpolitiken. Projektet syftar därmed till att fördjupa förståelsen av hur "naturen" görs styr- och kontrollerbar.

Finansiärer

  • Norges Forskningsråd

Samarbetspartners

  • Bergen University, Simon Neby, Christine van der Horst
  • NORCE Research, Gisle Andersen