This page in English

Forskningsprojekt

Intern kriskommunikation och samverkan: Lärdomar från terrorattacken den 22 juli

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Hogne Sataoen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Informationsdelning och kommunikation är en ständig utmaning i krishantering och samordning, både inom och mellan organisationer och mellan organisationer och allmänheten. Fortfarande har kriskommunikationsforskningen främst fokuserat på de yttre dimensionerna av kriskommunikation, såsom externa krisresponsstrategier och ”image-repair” åtgärder, snarare än de interna dimensionerna, dvs. kommunikationen inom organisationerna som hanterar krisen. Följaktligen har begränsade ansträngningar gjorts för att konceptuellt och teoretiskt upptäcka vad som är de grundläggande dimensionerna i intern kriskommunikation och för att förklara deras roll. Detta projekt försöker utveckla efterfrågad kunskap på två sätt. Först genom att analysera ett fall av intern kriskommunikation baserad på rik och detaljerad data i realtid inklusive transkriptioner av telefon- och radiokommunikation och polisloggar. För det andra genom att ta två klassiska teoretiska perspektiv i kommunikationslitteraturen och använda dem på ett "nytt" område, intern kriskommunikation och på ett rikt empiriskt fall.

Projektet är ett samarbete med fil.dr. Helge Renå vid Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen.

Forskare