This page in English

Forskningsprojekt

Betydelsen av CARD8 för inflammation i vaskulära celler

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Fler än 17 miljoner människor dör varje år i hjärt- och kärlsjukdomar och ateroskleros/åderförfettning är en viktig bakomliggande faktor. Aterosklerosprocessen börjar i tidiga barnaåren och kantas av kroniska inflammatoriska processer i de aterosklerotiska placken.

En av de centrala molekylerna vid inflammationsprocessen som sker i aterosklerotiska plack är CARD8 (även känd som TUCAN/CARDINAL). CARD8 har tidigare visats vara en negativ regulator av NF-κB och caspase-1. I vissa studier har man även kopplat ihop CARD8 med NLRP3 inflammasomen, även om vi inte kunnat verifiera att CARD8 påverkar IL-1β nivåerna i glattmuskelceller (Tangi et al 2012). Däremot har vi visat att CARD8 påverkar frisättningen av flera andra proteiner involverade i inflammation, såsom t ex MCP-1, IL-6, CXCL1, CXCL6, PDGF-A och ALCAM (Paramel et al 2020).

Målet med projektet är att förstå hur CARD8 är främst involverad i inflammation och ateroskleros, men även i andra biologiska processer. Identifikation av nya målmolekyler som i framtiden skulle kunna användas för direktriktad behandling mot hjärt-kärlsjukdom är mycket viktigt.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen