This page in English

Forskningsprojekt

Genetiska variationer gener associerade med inflammation och predisposition för förändrade biomarkörprofiler

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ateroskleros är en av de bakomliggande faktorerna till kardiovaskulära sjukdomar och kantas av kroniska inflammatoriska processer i de aterosklerotiska placken. Genetiska variationer i gener associerade med förändrade biomarkörprofiler har visat sig vara komplext och s k genome wide association studies (GWAS) har använts för att identifiera kromosomala riskområden för kardiovaskulära sjukdomar. Ett flertal gener kopplade till bland annat hyperkolesterolemi, högt blodtryck, kardiomyopati och inflammation har associerats med förändrade biomarkörprofiler.

I projektet studeras kandidatgener i relation till fysiologiska och laboratoriemedicinska biomarkörer av betydelse för kardiovaskulär sjukdom.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen