This page in English

Forskningsprojekt

Betydelsen av zinc-finger proteiner för kardiovaskulära sjukdomar och cancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin H Franzén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Zinc finger proteiner är en familj proteiner som har som gemensam nämnare att binda DNA, RNA och andra proteiner. I detta projekt undersöker vis betydelsen av zinc finger proteiner och deras betydelse för bl a inflammation, angiogenes och ateroskleros.

För att studera betydelsen av zinc fingerproteiner i inflammation, angiogenes och ateroskleros använder vi oss av olika typer av molekylärgenetiska strategier för att blockera zinc fingerproteiner in vitro och in vivo i cellinjer respektive i zebrafisk.

Kunskap om nya zincfingergener och deras proteinprodukter är betydelsefullt för förståelsen av regleringsvägar som är involverade i patogenesen av flera olika sjukdomar, såsom t ex kardiovaskulära sjukdomar och cancer, vilket i framtiden kan leda till utveckling av nya behandlingsstrategier.