This page in English

Karin Hedström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 301241

Rum: E3116

Karin Hedström

Om Karin Hedström

Karin Hedström är professor i informatik vid Örebro universitet och tillhör Center for Empirical Research on Information Systems (CERIS). Karin disputerade 2004 vid Linköpings universitet.

Forskning
I sin forskning intresserar sig Karin för hur digitalisering förändrar samhället. Det handlar då främst om digitalisering i offentlig sektor. Forskningen handlar om hur offentliga verksamheter använder IT för automatiska beslut som rör medborgare. Här fokuserar hon hur digitalisering förändrar relationen mellan det offentliga och medborgarna. Hon är även intresserad av medborgares inställning till automatiskt beslutsfattande. Ett annat forskningsintresse är informationssäkerhet. Här fokuserar hon informationssäkerhetskultur och hur organisationer kan jobba med organisatorisk informationssäkerhet. I sin forskning har Karin bl.a. studerat regelföljande (eller ”compliance”) med utgångspunkt i användarnas arbete. Det tredje och senaste forskningstemat är hur digitalisering förändrar skolans arbetsmiljö. Här har hon särskilt intresserat sig för användning av sociala medier i skolan och hur det påverkar gränsdragningen mellan yrkesliv och privatliv.


Undervisning
Karin är huvudhandledare för följande doktorander:

  • Antonios Tsersidis som forskar på användning av digital teknik för äldre med demens. Antonios är doktorand inom forskarskolan ”Successful ageing” (https://www.oru.se/strategiska-satsningar/successful-ageing/).
  • Gomathi Thangavel. vars forskning handlar om användning av digital teknik för att minska social isolering hos äldre. Gomathi är doktorand inom forskarskolan ”Successful ageing” (https://www.oru.se/strategiska-satsningar/successful-ageing/).Samarbeten och uppdrag

  • Karin är ordförande för den internationella forskningsgruppen IFIP TC 11 Working Group 1 -  Information security & management (https://ifip11-1.cscan.org)
  • Karin är dekan för Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap (ENT)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, F. , Hedström, K. , Frostenson, M. , Prenkert, F. , Kolkowska, E. & Helin, S. (2021). Attempts to share information between public sector organisations over time: A case-based exploration of value conflicts. Information Polity, 26 (3), 289-310.
Smith, K. J. , Dhillon, G. & Hedström, K. (2018). Reconciling value-based objectives for security and identity management. Information and Computer Security, 26 (2), 194-212.
Karlsson, F. , Hedström, K. & Goldkuhl, G. (2017). Practice-based discourse analysis of information security policies. Computers & security (Print), 67, 267-279.
Kolkowska, E. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2017). Towards analysing the rationale of information security non-compliance: Devising a Value-Based Compliance analysis method. Journal of strategic information systems, 6 (1), 39-57.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Söderström, F. (2016). Challenges of introducing a professional eID card within health care. Transforming Government: People, Process and Policy, 10 (1), 22-46.
Hedström, K. , Wihlborg, E. , Gustafsson, M. & Söderström, F. (2015). Constructing identities: professional use of eID in public organisations. Transforming Government: People, Process and Policy, 9 (2), 143-158.
Hellberg, A. & Hedström, K. (2015). The story of the sixth myth of open data and open government. Transforming Government: People, Process and Policy, 9 (1).
Karlsson, F. & Hedström, K. (2013). Evaluating end user development as a requirements engineering technique for communicating across social worlds during systems development. Scandinavian Journal of Information Systems, 25 (2).
Hellquist, F. , Ibrahim, S. , Jatko, R. , Andersson, A. & Hedström, K. (2013). Getting their Hands Stuck in the Cookie Jar: students’ security awareness in 1:1 laptop schools. International Journal of Public Information Systems, 9 (1), 1-18.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2013). Social action theory for understanding information security non-compliance in hospitals: the importance of user rationale. Information Management & Computer Security, 21 (4), 266-287.
Karlsson, F. , Holgersson, J. , Söderström, E. & Hedström, K. (2012). Exploring user participation approaches in public e-service development. Government Information Quarterly, 29 (2), 158-168.
Khan, S. Z. , Shahid, Z. , Hedström, K. & Andersson, A. (2012). Hopes and fears in implementation of electronic health records in Bangladesh. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 54 (8), 1-18.
Hedström, K. , Kolkowska, E. , Karlsson, F. & Allen, J. P. (2011). Value conflicts for information security management. Journal of strategic information systems, 20 (4), 373-384.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2009). Managing information systems security: compliance between users and managers. E-Hospital, 11 (2), 30-31.
Hedström, K. (2008). The importance of understanding IT values in elderly care. eHospital, 10 (2), 26-27.
Hedström, K. (2007). The values of IT in elderly care. Information Technology and People, 20 (1), 72-84.

Artiklar, forskningsöversikter

Tsertsidis, A. , Kolkowska, E. & Hedström, K. (2018). Technologies used by elderly to support aging in place and their functions: A systematic literature review. Gerontechnology, 17 (Suppl.), 145s-145s.

Böcker

Andreasson, E. , Axelsson, K. , Gustafsson, M. , Hedström, K. , Melin, U. , Söderström, F. & Wihlborg, E. (2014). Vem är vem på nätet?: en studie av elektronisk identifiering. Linköping: Linköpings universitet.
Hedström, K. (2006). IT i äldreomsorgen - en fråga om värden. Lund: Studentlitteratur AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, F. & Hedström, K. (2021). Value-Based Compliance Theory. I: Jajodia S., Samarati P., Yung M, Encyclopedia of Cryptography, Security and Privacy. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg.
Denk, T. , Hedström, K. , Karlsson, F. & Whilborg, E. (2020). Medborgarnas inställning till automatiserat beslutsfattande. I: Anders Carlander & Ulrika Andersson, Digitala är vi allihopa?: Den västsvenska SOM-undersökningen 2019 (ss. 78-89). Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Dhillon, G. , Smith, K. & Hedström, K. (2019). Ensuring Core Competencies for Cybersecurity Specialists. I: Ismini Vasileiou and Steven Furnell, Cybersecurity Education for Awareness and Compliance (ss. 121-133). Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global.
Denk, T. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2019). Medborgarna och automatiserat beslutsfattande. I: Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström, Storm och Stiltje: SOM-institutets 74:e forskarantologi (ss. 183-196). Göteborg: SOM-institutet.
Hedström, K. , Melin, U. & Söderström, F. (2018). Identitet, arbete och privatliv: smarta ID-kort. I: Gröning, Lotta & Wihlborg, Elin, Ett smartare samhälle: sju perspektiv på digitaliseringen av vår vardag (ss. 112-128). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Andersson, A. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2017). Konfliktfylld kultur vid framtagande av informationssäkerhetsstandarder. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB.
Frostenson, M. , Hedström, K. , Helin, S. , Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Prenkert, F. (2017). Samverkan mellan aktörer i industriella nätverk skapar nya utmaningar för informationssäkerheten. I: J. Hallberg, P. Johansson, F. Karlsson, F. Lundberg, B. Lundgren, M. Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur (ss. 61-75). Lund: Studentlitteratur AB.
Hedström, K. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2017). Utveckling av praktikanpassad informationssäkerhetspolicy. I: Jonas Hallberg, Peter Johansson, Fredrik Karlsson, Frida Lundberg, Björn Lundgren, Marianne Törner, Informationssäkerhet och organisationskultur. Lund: Studentlitteratur AB.
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2012). Analyzing information security goals. I: Manish Gupta, John Walp, Raj Sharman, Threats, countermeasures, and advances in applied information security (ss. 91-110). . IGI Global.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Var är perspektivet?: Systemutvecklingsforskning inom e-government. I: Katarina Lindblad-Gidlund, Förvaltning och medborgarskap i förändring: etablerad praxis och kritiska perspektiv (ss. 121-138). Lund: Studentlitteratur AB.
Hedström, K. (2008). Values of an electronic social record. I: Penny Duquenoy, Carlisle George, Kai Kimppa, Ethical, legal and social issues in medical informatics (ss. 65-84). Hershey, PA: IGI Global.

Konferensbidrag

Andersson, A. , Hatakka, M. , Larsson, H. & Hedström, K. (2021). Citizen Diversity in e-Government Research: Moving the Field Forward. Konferensbidrag vid Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-54), Kauai, Hawaii, USA, January 5-8, 2021.
Andersson, A. , Hedström, K. , Siegert, S. & Sommar, C. (2021). Teachers Falling off the Cliff: Affordances and Constraints of Social Media in School. Konferensbidrag vid Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-54), Kauai, Hawaii, USA, January 5-8, 2021.
Bernhard, I. , Gustafsson, M. , Hedström, K. , Seyferin, J. & Whilborg, E. (2019). A Digital Society For All?: Meanings, Practices and Policies for Digital Diversity. I: 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-52) Emerging Topics in Digital Government. Konferensbidrag vid 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-52), January, Grand Wailea, Maui, 8-11, 2019 (ss. 3067-3076). Honolulu, HI, USA:
Thangavel, G. , Memedi, M. & Hedström, K. (2019). A systematic review of Social Internet of Things: concepts and application areas. I: Americas Conference on Information Systems 2019. Konferensbidrag vid 25th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2019), Cancún, Mexico, August 15-17, 2019. Association for Information Systems.
Andersson, A. , Hedström, K. & Wihlborg, E. (2018). Automated Decision-Making and Legitimacy in Public Administration. I: Presented at SWEG 2018. The 15th Scandinavian Workshop on E-Government.. Konferensbidrag vid 15th Scandinavian Workshop on E-Government (SWEG 2018), Copenhagen, Denmark, January 31 - February 1, 2018.
Wihlborg, E. , Hedström, K. & Larsson, H. (2017). e-government for all: Norm-critical perspectives and public values in digitalization. I: 50th Hawaii International Conference on System Sciences IEEE conference proceedings. Konferensbidrag vid 50th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Hilton Waikoloa Village, Hawaii, USA, January 4-7, 2017. IEEE.
Lakew, N. & Hedström, K. (2016). In Search for a Coherent Meta-Theoretical Structure: A Literature Review of Philosophy of Design. I: Proceedings of the Twenty-First SIGPhil Workshop, Dublin, Ireland, December 2016. Konferensbidrag vid 6th Pre-ICIS SIGPhil Workshop, Dublin, Ireland, December 11, 2016.
Wihlborg, E. , Larsson, H. & Hedström, K. (2016). The Computer Says No!”: A Case Study on Automated Decision-making in Public Authorities. I: Tung X. Bui and Ralph H. Sprague, Jr., Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Konferensbidrag vid 49th Hawaii International Conference on System Sciences, (HICSS 2016), Kauai, Hawaii, January 5-8, 2016 (ss. 2903-2912). Piscataway, NJ: IEEE conference proceedings.
Karlsson, F. , Kolkowska, E. , Hedström, K. & Frostenson, M. (2015). Inter-organisational information sharing: Between a rock and a hard place. I: Proceedings of the Ninth International Symposium on Human Aspects of Information  Security & Assurance (HAISA 2015). Konferensbidrag vid International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA 2015), Mytilene (on the island of Lesvos), Greece, 1-3 July 2015 (ss. 71-81). Plymouth UK: Plymouth University.
Karlsson, F. , Goldkuhl, G. & Hedström, K. (2015). Practice-Based Discourse Analysis of InfoSec Policies. I: Hannes Federrath, Dieter Gollmann, ICT systems security and privacy protection 30th IFIP TC 11 International Conference, SEC 2015, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, Proceedings. Konferensbidrag vid IFIP SEC 2015 International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection, Hamburg, Germany, May 26–28, 2015 (ss. 297-310). Boston: Springer International Publishing.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2014). End user development and information security culture. I: Theo Tryfonas, Ioannis Askoxylakis, Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Konferensbidrag vid Second International Conference, HAS 2014, Held as Part of HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014 (ss. 246-257). Springer publications.
Karlsson, F. , Goldkuhl, G. & Hedström, K. (2014). Practice-Based Discourse Analysis of Information Security Policy in Health Care. Konferensbidrag vid 11th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG 2014), Linköping, 4-5 February..
Hedström, K. , Wihlborg, E. , Gustafson, M. S. & Söderström, F. (2014). The construction of identity: the use of eID in public organisations. Konferensbidrag vid Scandinavian Workshop on eGovernment (SWEG).
Hedström, K. , Persson, A. & Karlsson, F. (2012). Swedish e-health: from policy to practice. Konferensbidrag vid 9th Scandinavian Workshop on E-government (SWEG 2012), Copenhagen, Denmark, February 9-10..
Hedström, K. , Melin, U. , Karlsson, F. & Kolkowska, E. (2011). Availability in Practice. Konferensbidrag vid Workshop on Information Security & Privacy (SIGSEC), International Conference on Information Systems (ICIS 2011), Shanghai, China, December 4-7, 2011.
Ask, A. & Hedström, K. (2011). Taking initial steps towards enterprise architecture in local government. I: Kim Normann Andersen, Enrico Francesconi, Åke Grönlund, Tom M. van Engers, Electronic government and the information systems perspective. Konferensbidrag vid Second International Conference, EGOVIS 2011, Toulouse, France, August 29 – September 2 (ss. 26-40). Berlin: Springer Berlin/Heidelberg.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Negotiating a systems development method. I: George A. Papadopoulos ..., Information systems development towards a service provision society. Konferensbidrag vid 17th International Conference on Information Systems Development, (ISD2008), Paphos, Cyprus, 25–27 August 2008 (ss. 491-499). Heidelberg: Springer.
Holgersson, J. , Söderström, E. , Karlsson, F. & Hedström, K. (2010). Towards a roadmap for user involvement in e-government service development. I: Maria A. Wimmer, Jean-Loup Chappelet, Marijn Janssen, Hans J. Scholl, Electronic government. Konferensbidrag vid 9th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2010, Lausanne, Switzerland, August 29 - September 2, 2010 (ss. 251-262). Berlin, Germany: Springer.
Hedström, K. , Dhillon, G. & Karlsson, F. (2010). Using actor network theory to understand information security management. I: Kai Rannenberg, Vijay Varadharajan, Christian Weber, Security and privacy silver linings in the cloud. Konferensbidrag vid 25th IFIP TC 11 International Information Security Conference, SEC 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, Australia, September 20-23, 2010 (ss. 43-54). Berlin, Germany: Springer.
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2009). Information security goals in a Swedish hospital. I: Gurpreet Dhillon, Security, assurance and privacy organizaional challenges. Konferensbidrag vid 8th Annual Security Conference, 15-16 April 2009, Las Vegas, USA (ss. Article no. 16-.
Andersson, A. , Hedström, K. & Grönlund, Å. (2009). Learning from e-learning: emerging constructive learning practices. I: Doing IT research that matters. Konferensbidrag vid International Conference on Information Systems (ICIS), Phoenix 2009.
Karlsson, F. & Hedström, K. (2008). Exploring the conceptual structure of security rationale. Konferensbidrag vid WISP 2008, Dec. 13, Paris, France.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Facing moving targets?. I: Enrico Ferro, H. Jochen Scholl, Maria A. Wimmer, Electronic government proceedings of ongoing research and projects of EGOV 08. Konferensbidrag vid 7th International Conference, EGOV 2008, Turin, Italy, August 31 - September 5 (ss. 62-69). Linz: Trauner Verlag.
Kolkowska, E. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Information Security Goals in a Swedish Hospital. I: The 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia. Konferensbidrag vid IRIS31.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2008). Shooting on a moving target?. I: EGOV 2008.
Hedström, K. & Grönlund, Å. (2008). The quest for development: reviewing ICT4D research. I: GlobDev 2008 Proceedings annual workshop of the AIS special interest group for ICT in global development. Konferensbidrag vid SIG GlobDev Workshop, Paris, France - Saturday December 13, 2008 (ss. Paper 24-.
Hedström, K. & Karlsson, F. (2006). Developing Information and Communication Technologies for Health Care - Design Principles. Konferensbidrag vid Workshop on medical informatics, Copenhagen, Denmark, 2006.
Grönlund, Å. , Andersson, A. & Hedström, K. (2006). Right on time: understanding eGovernment in developing countries. I: Eileen M. Trauth, Debra Howcroft, Tom Butler, Brian Fitzgerald, Janice I. DeGross, Social inclusion societal and organizational implications for information systems. Konferensbidrag vid IFIP TC8 WG8.2 International Working Conference, July 12–15, 2006, Limerick, Ireland (ss. 73-87). New York: Springer.
Eliason, E. & Hedström, K. (2005). Mediated values in Swedish Municipality Website Design. I: The ethicomp decade 1995-2005. Konferensbidrag vid International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information and Communication Technologies (Ethicomp) 2005, Linköping, 12-15 September, 2005.
Hedström, K. (2005). The values of computerization in elderly care. I: Bubenko, Janis., Eriksson, Owen., Fernlund, Hans., Lind, Mikael, Promote IT 2005 proceedings of the fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden : Borlänge, Sweden 11-13 May, 2005. Konferensbidrag vid The fifth Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and University Colleges in Sweden : Borlänge, Sweden 11-13 May, 2005 (ss. 209-218). Lund: Studentlitteratur.
Hedström, K. (2004). Socio-political construction of CareSys: how interests and values influence computerization. I: Jan Damsgaard, Helle Zinner Henriksen, Networked information technologies diffusion and adoption. Konferensbidrag vid IFIP WG 8.6 (ss. 1-18). Norwell, Mass.: Kluwer.

Manuskript

Proceedings (redaktörsskap)

Dhillon, G. (ed.) , Karlsson, F. (ed.) , Hedström, K. (ed.) & Zúquete, A. (ed.) (2019). ICT Systems Security and Privacy Protection. Cham, Switzerland: Springer (IFIP Advances in Information and Communication Technology 562).
Karlsson, F. (ed.) , Dhillon, G. (ed.) , Harnesk, D. (ed.) , Kolkowska, E. (ed.) & Hedström, K. (ed.) (2011). Proceedings of the 2011 European Security Conference (ESC’11): Exploring emergent frontiers in identity and privacy management. Örebro: Örebro university.

Rapporter

Andersson, A. , Hedström, K. & Karlsson, F. (2016). Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet: Hur man skapar en språkgemenskap. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Karlsson, F. (2011). Att analysera värderingar bakom informationssäkerhet. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Hedström, K. (2011). En översikt av informationssäkerhet i Sverige. Stockholm: .
Karlsson, F. , Kolkowska, E. & Hedström, K. (2011). En översikt av informationssäkerhetsforskning i Sverige. Stockholm: .
Hedström, K. , Jäger, K. , Krasniqi, H. , Linderoth, H. , Nohlberg, M. , Anne, P. & Åhlfeldt, R. (2010). Vårdens framtida informationssystem - vision i form av en demonstrator: Slutrapport januari 2010. Skövde: Högskolan i Skövde.

Samlingsverk (redaktör)

Avdic, A. (ed.) , Hedström, K. (ed.) , Rose, J. (ed.) & Grönlund, Å. (ed.) (2007). Understanding eParticipation: Contemporary PhD eParticipation Research in Europe. Örebro: Örebro universitet.