This page in English

Forskningsprojekt

"The computer says no!" - en studie om det offentligas legitimitet och medborgares tillit när e-förvaltningen växer fram

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hedström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I Little Britain-sketchen ”The computer says no” besöker en liten flicka sjukhuset med sin mamma. Flickan har en läkartid för att ta bort sina halsmandlar. När hon och mamman kommer till sjukhuset möts de av en receptionist som bestämt hävdar att flickan är inbokad för en höftledsoperation, inte alls för att ta bort sina halsmandlar. Det står ju så i datorn – ”the computer says no!”. Den här episoden visar vad som kan hända mellan medborgare och tjänsteman när datorn tilldelas rollen som beslutsfattare. I vårt projekt vill vi undersöka vad som händer när IT får rollen som handläggare och beslutsfattare inom offentliga verksamheter. Det blir idag allt vanligare att offentliga verksamheter ”lämnar över” handläggning och beslutsfattandet till en dator, exv. har försäkringskassan en tydlig policy att i högre grad ’automatisera beslutsfattande inom myndigheten. En fungerande offentlig (e-)förvaltning kräver att medborgarna litar på det offentliga och upplever att de förtroendevalda tar sitt ansvar. Det övergripande syftet med projektet är att analysera automatisering av handläggning och beslutsfattande med hjälp av IT i offentliga verksamheter i relation till dels handläggares kompetens, handlingsutrymme och möjlighet att ta eget ansvar, och dels till hur medborgares olika livsvillkor och livsval inkluderas vid handläggning och beslutsfattande med hjälp av IT. Vi vill genom vår studie, som baseras på fyra etnografiska fallstudier inom Transportstyrelsen, CSN samt inom Örebro och Ydre kommuner, ge ett teoretiskt bidrag som också har bäring på praktiska modeller för en ansvarsfull offentlig e-förvaltning. Härigenom utvecklas förståelse kring hur legitimitet och mångfald påverkas och omformas när allt mer av den offentliga förvaltningen sker med IT. Studien genomförs inom en framväxande forskargrupp med statsvetare och informatiker från Örebro och Linköpings universitet med fokus på konsekvenser av ökande IT-användning i offentlig förvaltning och demokratisk styrning.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)