This page in English

Forskningsprojekt

Ledarskap för en hållbar digital arbetsmiljö - Teknikstrategier och arbetslivets gränser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Hedström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den nya digitala arbetsmiljön med de risker som den innebär för ökad stress och påverkan på psykosociala faktorer är påtaglig. Det innebär att ledarskapet är centralt för en hållbar digital arbetsmiljö, inte minst inom skolan, där användning av sociala medier är en del av många elevers vardag och lärare använder sociala medier i undervisningen eller för att kommunicera med sina elever.

I projektet kommer vi att undersöka hur styrning och ledarskap kan utformas för att tillvarata nyttan hos sociala medier och samtidigt skapa en hållbar digital arbetsmiljö för medarbetare och chefer i skolan. Projektet bygger på en aktionsforskningsansats där forskare tillsammans med lärare och skolledare från tre skolor utvecklar anpassade arbetssätt med utgångspunkt i verksamhetens behov.
Projektet förväntas leda till ett ramverk för ledning och styrning av hållbar digital arbetsmiljö i skolan. Ett annat förväntat resultat är ett lärande kring digital arbetsmiljö som kan utgöra ett konkret och praktiskt bidrag till skolornas fortsatta arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöplaner.

Finansiärer

  • AFA försäkringar

Samarbetspartners

  • Carl-Johan Sommar
  • Maria Mårtensson Hansson
  • Steffi Siegert