This page in English

Karuna Dahlberg

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303452

Rum: P2343a

Karuna Dahlberg

Om Karuna Dahlberg

Karuna Dahlberg är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård. Karuna disputerade 2018 med avhandlingen e-Assessed follow-up of postoperative recovery: developement, evaluation and patient experiences. 

Sedan januari 2019 har Karuna anställning som biträdande lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper. 

Karuna undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor. 

Karunas forskningsområde är återhämtning efter operation. Det innefattar forskning kring digital uppföljnining efter dagkirurgi samt hur hälsolitteracitet och egenförmåga kan påverka återhämtning efter kirurgi. Vidare är Karuna ansvarig för ett nationellt och internationellt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och undersöka roll och kompetens hos sjuksköterskor som arbetar på en uppvakningsavdelning. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Dahlberg, K. , Brady, J. M. , Jaensson, M. , Nilsson, U. & Odom-Forren, J. (2021). Education, competence, and role of the nurse working in the PACU: an international survey. Journal of Perianesthesia Nursing, 36 (3), 224-231.
Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (2021). Health literacy and e-health literacy among Arabic-speaking migrants in Sweden: a cross-sectional study. BMC Public Health, 21 (1).
Forget, P. & Dahlberg, K. (2021). Is multi-source feedback the future of perioperative medicine?. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, 40 (3).
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Flodberg, M. , Månsson, S. & Nilsson, U. (2021). Levels of education and technical skills in registered nurses working in post-anaesthesia care units in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Nilsson, U. , Jaensson, M. , Dahlberg, K. & Hugelius, K. (2019). Postoperative recovery after general and regional anesthesia in patients undergoing day surgery: A mixed methods study. Journal of Perianesthesia Nursing, 34 (3), 517-528.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2019). RAPP - digital uppföljning efter dagkirurgi. Svensk Kirurgi, 77 (1), 37-39.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. (2018). Holding It Together - Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study. JMIR mhealth and uhealth, 20 (5).
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 119 (5), 1039-1046.
Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (). Health literacy and e-health literacy among Arabic speaking migrants in Sweden: a cross-sectional study. BMC Public Health.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Dahlberg, K. (2018). e-Assessed follow-up of postoperative recovery: developement, evaluation and patient experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (2021). Comparison of Health literacy and eHealth literacy among Arabic-speaking migrants and Swedish-speaking residents in Sweden. Konferensbidrag vid IHLA Global Health Literacy Summit, [DIGITAL], October 3-5, 2021..
Bergman, L. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. , Jaensson, M. & Wångdahl, J. (2021). Health literacy and e-health literacy among Arabic speaking migrants in Sweden: a cross-sectional study. Konferensbidrag vid 14th European Public Health Conference 2021, [DIGITAL], November 10-12, 2021..
Dahlberg, K. , Brady, J. M. , Jaensson, M. , Nilsson, U. & Odom-Forren, J. (2019). Education, Competency and the Role of the PACU Nurse: Results from an international survey. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. , Nilsson, U. & Odencrants, S. (2019). Holding it together – patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). Low Preoperative Mental Health can lead to Poorer Postoperative Recovery in Patients Undergoing Day Surgery. Konferensbidrag vid SFAI-veckan, Gothenburg, Sweden, September 11-13, 2019.
Hälleberg Nyman, M. , Nilsson, U. , Dahlberg, K. & Jaensson, M. (2019). The impact of health literacy on postoperative recovery among patients undergoing day surgery. Konferensbidrag vid 5th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN 2019), Cancun, Mexico, November 5-8, 2019.
Dahlberg, K. , Philipsson, A. , Hagberg, L. , Jaensson, M. , Hälleberg Nyman, M. & Nilsson, U. (2017). Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized controlled trial. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnaesthesia Nurses, Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid 4th International Conference for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN), Sydney, Australia, November 1-4, 2017.
Jaensson, M. , Dahlberg, K. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). How are you?: A systematic e-assessment of postoperative recovery. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Jönköping, Sweden, August 21-25, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid ANIVA Vårkongress 2017, Örebro, Sweden, April 27-28, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2017). The process of development and testing of an IT-solution for measuring postoperative recovery. Konferensbidrag vid The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research, "Future Direction of European Nursing and Nursing Research", Malmö, Sweden, July 4-5, 2017.
Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Eriksson, M. & Nilsson, U. (2016). RAPP, en IT-lösning för uppföljning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Medicinteknik dagarna 2016, Örebro, 5-6 Oktober, 2016.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). The development of a smartphone app for self-reporting postoperative recovery after day surgery. I: 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015. Konferensbidrag vid 3rd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses ICPAN 2015, Copenhagen, Denmark September 9–12, 2015.
Dahlberg, K. , Eriksson, M. , Jaensson, M. & Nilsson, U. (2015). Utveckling av en smartphoneapp för patientrapporterad postoperativ återhämtning efter dagkirurgi. Konferensbidrag vid Kirurgveckan, Örebro, 17-21 augusti, 2015.

Manuskript

Dahlberg, K. , Jaensson, M. , Nilsson, U. , Eriksson, M. & Odencrants, S. Holding it together : patients’ perspectives on postoperative recovery when using an e-assessed follow-up.

Övrigt

Eriksson, M. , Karlberg-Traav, M. , Dahlberg, K. & Cronqvist, A. (2020). Interventions performed to improve evidence-based nursing?: how are the patient's perspectives met?. NIHR.