This page in English

Karuna Dahlberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: a2FydW5hLmRhaGxiZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303452

Rum: P2343a

Karuna Dahlberg
Forskningsämne

Om Karuna Dahlberg

Karuna Dahlberg är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom intensivvård. Karuna disputerade 2018 med avhandlingen e-Assessed follow-up of postoperative recovery: developement, evaluation and patient experiences. 

Sedan januari 2023 har Karuna anställning som universitetslektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper. 

Karuna undervisar på grundutbildning och specialistutbildning för sjuksköterskor. 

Karunas forskningsområde är återhämtning efter operation. Det innefattar forskning kring digital uppföljnining efter dagkirurgi samt hur hälsolitteracitet och egenförmåga kan påverka återhämtning efter kirurgi. Vidare är Karuna ansvarig för ett nationellt och internationellt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och undersöka roll och kompetens hos sjuksköterskor som arbetar på en uppvakningsavdelning. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

  • Hulldin, J. , Athlin, S. , Dahlberg, K. , Eklund, D. , Kosamo, E. & Pettersson, C. Hulldin, J. (ed.) , Athlin, S. (ed.) , Dahlberg, K. (ed.) , Eklund, D. (ed.) , Kosamo, E. (ed.) & Pettersson, C. (ed.) (2021). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2021. Örebro: Örebro universitet.
  • Athlin, S. , Berglind, Å. , Dahlberg, K. , Ehnfors, C. , Eklund, D. , Pettersson, C. , Rangel, I. , Rolland, A. & et al. Athlin, S. (ed.) , Berglind, Å. (ed.) , Dahlberg, K. (ed.) , Ehnfors, C. (ed.) , Eklund, D. (ed.) , Pettersson, C. (ed.) , Rangel, I. (ed.) , Rolland, A. (ed.) , Sirsjö, A. (ed.) & Venizelos, N. (ed.) (2019). Örebro University’s Nobel Day Festivities: Book of abstracts, 2019. Örebro: Örebro universitet.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt