This page in English

Forskningsprojekt

POPS - Postoperativ vård och patientsäkerhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karuna Dahlberg

Forskningsämne

Att genomgå en operation är något som många är med om någon gång under sitt liv. I Sverige opereras ca 1,5 miljoner personer årligen. Utebliven vård och vårdtyngd påverkar patientsäkerheten, men är inte undersökt inom uppvakningsvård. Med utgångspunkt i ovanstående undersöks patientsäkerhet i relation till anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), utebliven uppvakningsvård samt orsaker till utebliven vård på uppvakningsavdelning. Vidare undersöks hur vården påverkades under Covid-19 pandemin.

Potentiella säkerhetsrisker i samband med operation kan identifieras och proaktiva insatser kan vidtas för att öka patientsäkerheten.    

Finansiärer

  • Region Örebro län ALF

Samarbetspartners

  • Camilla Göras, Högskolan i Gävle
  • Lenita Lindgren, Umeå universitet