This page in English

Forskningsprojekt

Sjuksköterska inom postoperativ vård: Kompetens och roll

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karuna Dahlberg

Forskningsämne

Efter att patienten genomgått en operation så övervakas patienten på den postoperativa vårdavdelningen. Fokus för den postoperativa vården är att övervaka och upptäcka komplikationer relaterade till anestesin eller kirurgin. För att främja en säker och lyckosam postoperativ återhämtning så krävs sjuksköterskor med specialiserad kunskap inom postoperativ vård.

I Sverige finns det mycket lite beskrivet vad gäller riktlinjer för den postoperativa vården. Det finns ingen konsensus kring vilken kompetens som behövs för att arbeta som sjuksköterska på en postoperativ avdelning. Liknande har beskrivits internationellt. Behovet av att se över sjuksköterskans utbildning, roll och kompetens internationellt har lyfts som en central fråga i organisationen International Collaboration for PeriAnesthesia Nurses (ICPAN). Detta är ett internationellt och nationellt forskningssamarbete med syfte att undersöka och beskriva rollen och kompetensen hos sjuksköterskan som arbetar på den postoperativa avdelningen.

Samarbetspartners

  • Jan Odom-Forren, University of Kentucky, USA
  • Joni Brady, ordförande ICPAN, USA
  • Ulrica Nilsson, Karolinska Institutet