This page in English

Forskningsprojekt

Förberedd eller redo för katastrofer?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2024

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

I projektet utforskas begreppen förberedelser respektive beredskap för katastrofer från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. En systematisk litteraturstudie, intervjustudier och fallstudier ingår i projektet som bedrivs som ett samverkansprojekt mellan forskare i Sverige och Japan. 

Forskargrupper