This page in English

Forskningsprojekt

Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Projektet har, i en svensk kontext, undersökt fenomenet sugardejting, som de senaste åren varit på den offentliga agendan i kölvattnet av att den första svenska sugardejtingsajten lanserades 2017. Sugardejting marknadsförs som ett ömsesidigt förmånligt arrangemang mellan en ”sugarbabe” och en ”sugardaddy” – eller i sällsynta fall ”sugarmama” – där intimitet och sällskap utbyts mot ekonomiskt eller andra former av stöd. I offentlig debatt karaktäriseras sugardejting ofta som förtäckt prostitution.

Vår forskning visar att de praktiker som ryms under etiketten sugardejting skiljer sig åt. Ibland används begreppet sugardejting som täckmantel för renodlat sexköp. I andra fall befinner sig sugardejting i en gråzon mellan sexuell tjänst och dejting, då ersättningen inte är tydligt knuten till sex och dejtingrelationen antar en långvarig och mer personlig karaktär. En vattendelare mellan olika typer av sugardejting är också att vissa ”sugarbabes” gör det endast för pengarnas skull, medan andra får ut någonting av själva umgänget, såsom spänning, glamour, sex eller en tydligt avgränsad dejting som inte inbegriper känslomässiga förhoppningar eller krav.

”Sugardaddys” söker sig ofta till sugardejting som ett alternativ till uttalad prostitution, inte bara för att söka undkomma stigmat i sexköp utan då de söker något mer äkta och personligt än vad de förknippar med mer uttalad prostitution. Sugardejting hakar därigenom i – och utvecklar – vidare tendenser i sexindustrin som präglas av sexköpares ökade efterfrågan på äkthet och personlighet.

Forskningen visar att sugardejting utgör en inkörsport till att köpa och sälja sex för personer som annars inte skulle välja denna väg, i och med marknadsföringen av sugardejting som något normalt eller till och med glamoröst. Samtidigt har sugardejting drag som skiljer ut praktiken från annan prostitution och vissa former av sugardejting befinner sig i en gråzon mellan prostitution och dejting. Denna gränsöverskridande karaktär gör att sugardejting inte kan förstås enkom utifrån ett sexhandelsperspektiv utan också behöver sättas i samband med tendenser till ökad ”marknadisering” av gängse dejting och sexualitet.

Mot bakgrund av en betydande kunskapslucka har projektet genererat kunskap om vad sugardejting är för slags företeelse, som är till nytta för samhällsaktörer som på olika nivåer arbetar med att förebygga de problem som är förknippade med fenomenet, såsom skola, socialtjänst, polis, lagstiftare och policyutvecklare.

Publikationer 

Fröling, Paulina & Helander, Gabriella (2021). “I don’t ask myself that question. Maybe because I don’t want to know the answer.” A qualitative study on sugar daters’ cognitive dissonance. Masteruppsats i psykologi. Örebro universitet. 

Gunnarsson, Lena (2023). The Allure of Transactional Intimacy in Sugar Dating. Sociological Perspectives.

Gunnarsson, Lena & Strid, Sofia (2021). Varieties of Sugar Dating in Sweden: Content, Compensation, Motivations. Social Problems

Gunnarsson, Lena & Strid, Sofia (2022). Chemistry or service? Sugar daddies’ (re)quest for mutuality within the confines of commercial exchange. Journal of Sex Research, 59 (3), 309-320. 

Gunnarsson, Lena (2022). Sugardejting. Texter om våld (1), 10-17. 

Johansson, Alessandro & Gunnarsson, Lena (2022). ”Jag är inte prostituerad, jag lever normalt”: Sugardejtares språkliga och praktiska relationsarbete för att avgränsa sugardejting från prostitution. Sociologisk forskning, 59 (1–2), 101-125. 

Johansson, Alessandro (2021). ”I någon mening köper jag ju sex, men...” En analys av hur icke-prostitution konstrueras inom sugardejting. Masteruppsats i sociologi, Göteborgs universitet. 

Johansson Wilén, Evelina & Gunnarsson, Lena (2023). Who knows? On the epistemic status of experience in sugar-dating research. Feminist Theory

Sociologipodden (2023) Sugardejting. Intervju med Sofia Strid och Alessandro Johansson. Göteborgs universitet.

Studio Genus (2023) Sugardaddies. Intervju med Lena Gunnarsson. Örebro universitet.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)