This page in English

Forskningsprojekt

Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet (2019-2022)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

I augusti 2017 kom sugardejting till Sverige i och med lanseringen av sajten RichMeetBeautiful.se. Den form av sugardejting som förmedlas utgörs av kontraktlika arrangemang där pengar och andra värden erbjuds i utbyte mot intimitet och sex. I det idealtypiska fallet inbegriper det en ung, vacker "sugarbaby" och en äldre, välbeställd "sugardaddy". Fenomenet har tolkats som alltifrån ett genuint romantiskt arrangemang till en form av sexuell exploatering och prostitution. Detta projekt kartlägger och analyserar sugardejtings praktiker, politik och betydelser i Sverige i en transnationell onlinekontext. Det lokaliserar sugardejting inom två vidare samhälleliga förändringsprocesser som omförhandlar gränserna mellan ekonomi/instrumentalitet och sexualitet/intimitet: (1) en ökad instrumentalisering av intimitet och (2) en normalisering av kommodifierat sex. Huvudsyftet är att använda sugardejting som ett empiriskt fall som kan åskådliggöra dessa vidare processer och hur de är relaterade till genus-, klass- och åldersbaserade ojämlikheter. Metoderna sträcker sig från onlinekartläggning och policyanalys till intervjuer med sugardejtare. Projektgruppen kombinerar sin expertis inom genus och intimitet respektive genus och våld för att analysera sugardejtings tvetydiga status som dejting/exploatering. Studien kommer att bidra med ny kunskap om pågående samhälleliga omvandlingar av förhållandet mellan ekonomi, genus och sexualitet. Den kommer också att bidra med konkret kunskap om det växande fenomenet sugardejting som kan ligga till grund för utvecklandet av adekvata policyåtgärder inom detta ännu oreglerade område. För att åstadkomma detta kommer studien att utföras i samverkansdialog med relevanta samhälleliga intressenter på olika nivåer.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)