This page in English

Forskningsprojekt

Feministiska teorier om intersektionalitet, transversella dialoger och nya synergier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Finansierad av VR 2012-2018. Forskningsprogrammet söker och utvecklar metoder för undersöka intersektionen av komplexa multipla ojämlikheter i syfte att bredda och fördjupa den intersektionella teoriutvecklingen och dess praktiska tillämpning. Projektet har sin bakgrund i en rik flora av diskussioner om och studier av vad intersektionalitet är eller bör omfatta samt hur de komplexiteter som ordet avser kan och bör undersökas. Därmed tar projektet också fasta på och vill belysa både samstämmigheter och konflikter mellan de olika feministiska teorier och tanketraditioner som är involverade i diskussionen. Utgångspunkten är att intersektionalitet studeras och debatteras från många olika perspektiv, men att dessa studier ofta pågår i separata grupperingar utan försök att utveckla möten. Projektet avser att sammanföra flera, teoretiskt och metodologiskt centrala, feministiska inriktningar inom området i syfte att föra tvärgående (transversella) dialoger om intersektionella analyser. Den akademiska (både teoretiska och empiriska) nya kunskap som vi söker i projektet syftar också till att kunna bidra till utvecklandet av nya och hållbara politiska åtgärder för att motverka bristande jämställdhet, våld mot kvinnor och olika slags samtvinnad diskriminering.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Anna Lundberg
  • Cecilia Åsberg, Linköpings universitet
  • Nina Lykke, Linköpings Universitet
  • Redi Kobac, Linköpings universitet