This page in English

Lisa Kurland

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: bGlzYS5rdXJsYW5kO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303680

Rum: X2103

Lisa Kurland
Forskningsämne

Om Lisa Kurland

Lisa Kurland är akutläkare, Professor i Akutsjukvård och forskningsgruppledare för forskargruppen i Akutsjukvård vid Örebro Universitet.

Forskning inom Akutsjukvård

En utmaning inom akutsjukvård är att identifiera de patienter som är i omedelbart behov av vård och behandling och att skilja dem från de som kan vänta. Det kan vid första anblicken förefalla självklart, men idag saknar vi kunskap och evidensbaserade metoder för detta. Lisa Kurlands forskning kan sammanfattas röra sig kring dessa frågor; dvs. hur kan vi identifiera de som är i behov av vård akut och skilja dem från de som kan vänta.

Akutsjukvård är en medicinsk specialitet som innefattar kunskap och kompetens inom den akuta vårdkedjan, dvs. från patientens första kontakt med larmfunktionen, ambulanssjukvården, dvs den prehospitala vården till sjukhusets akutmottagning och kan också omfatta det akuta omhändertagandet på intermediärvårds- eller akutvårdsavdelningar. Akutsjukvård omfattar kompetens inom området både under normala omständigheter och vid förhöjt beredskap, dvs. katastrofmedicin ingår i ämnet akutsjukvård.

Undervisning

Lisa Kurland är delkursansvarig inom akut-aniva på termin 11 på läkarprogrammet och är examinator på kurser på specialistsjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet.

Det är viktigt att alla blivande läkare har god kompetens inom det akuta omhändertagandet och grundläggande förståelse för katastrofmedicinska principer oavsett framtida val av specialitet. Det är därför viktigt att lärande inom akutsjukvård också finns på läkarprogrammet och som del av AT/BT. Teamarbete är en självklarhet både inom den kliniska vardagen såväl som i den interprofessionella undervisningen. I rollen som Professor i Akutsjukvård samarbetar Lisa Kurland med kollegor på Institutionen för HV och bidrar till specialistsjuksköterskeutbildningen i akutsjukvård och prehospital sjukvård.

Uppdrag

  • Ordförande NPO Akut vård
  • Ordförande Universitetssjukvårdsenheten (USVE) i akutsjukvård, Region Örebro Län och Örebro Universitet.
  • Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Akutsjukvård
  • Medlem, European Society for Emergency Medicine’s Research Committee
  • Immediate past-president of the UEMS Section and Board of Emergency Medicine
  • Ordförande Svensk Akutregister
  • Vetenskaplig rådgivare Sepsis Fonden
  • Vetenskaplig rådgivare Center för Interprofessionell Samverkan och Sambruk inom akutvård, CISA
  • Socialstyrelsens vetenskapliga råd i Akutsjukvård. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript