Forskningsprojekt

Kompetens och beslutsfattande inom katastrofmedicinsk ledning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lisa Kurland

Akutsjukvård omfattar kompetens och kunskap inom den akuta vårdkedjan under normala omständigheter medan katastrofmedicin omfattar kompetens och kunskap vid allvarliga händelser; vid ökade beredskapsnivåer. En katastrof eller allvarlig händelse, som är den term som används i Sverige, kan definieras som en situation då de tillgängliga resurserna är begränsade och ofta otillräckliga jämfört med behovet. Katastrofmedicin omfattar den s.k. katastrofcykeln, dvs. beredskapen och förberedelsen inför en allvarlig händelse, själva reaktionen/svaret på händelsen, återhämtningen och lindringen av effekten av händelsen. Nyckeln är att vara förberedd och att ha en beredskap för alla möjliga händelser som kan uppkomma, dvs allt från en större olycka till en pandemi.

Samarbete

Research Center in Emergency and Disaster Medicine, University of Piemonte Orientale, Italien

REALE, om relationen mellan erfarenheter och att arbeta i katastrofer, utbildning och hälsa

Detta projekt är under uppbyggnad. Den första studien avser att studera vad som utgör hinder vs. underlättar ett effektivt beslutsfattande. Vi arbetar med en intervjustudie bland de som haft beslutsfattande positioner inom katastrofledningen på nationell nivå under Covid-pandemin.