This page in English

Forskningsprojekt

REALE; om relationen mellan erfarenheter av att arbeta i katastrofer, utbildning och hälsa

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att hantera och arbeta i masskade- eller katastrofsituationer innebär ett oplanerat, komplext och krävande arbete för dem som arbetar i sådana. Dessa aktörer kan vara till exempel ambulanspersonal, poliser och personal från räddningstjänsten. Ökad kunskap om hanteringen av katastrofer kan få stor betydelse för såväl professionella aktörer, direkt drabbade och samhället i stort. REALE projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlar om att studera olika aspekter på relationen mellan erfarenheter av att arbeta i masskadehändelser och katastrofmedicinsk utbildning och övning. Även studier om hälsoeffekter hos personal, samt om strategier för återhämtning efter arbete i samband med masskadesituationer ingår.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet