This page in English

Forskningsprojekt

REALE: Om relationen mellan förberedelser, erfarenheter och hälsa vid arbete i kriser och katastrofer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kriser och katastrofer ställer höga krav på både samhällets och professionell personals förmåga att hantera den ovisshet, komplexiet och dynamik sådana händelser innebär. I REALE projektet undersöks olika perspektiv på krishantering och relationen mellan förberedelser och verkligheten, samt hälsoeffekter och återhämting efter arbete i samband med kriser och katastrofer.

Projektet består av flera studier. I en studie undersökers relationen mellan förberedelser och verklighet bland ambulanspersonal som innehaft ledningsfunktioner i samband med allvarliga händelser, samt hur dessa erfarenheter påverkat deras hälsa och återhämtning. I två olika studier undersöks beslutsfattande på olika nivåer av krisledningsorgansiationer och faktorer som påvåerar det. Erfarenheter från att organisera och förmedla krisstöd i samband med Covid 19 undersöks i en annan studie.  

Finansiärer

  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Örebro universitet

Samarbetspartners