This page in English

Forskningsprojekt

REALE: Om relationen mellan förberedelser, erfarenheter och hälsa vid arbete i kriser och katastrofer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

Kriser och katastrofer ställer höga krav på både samhällets och professionell personals förmåga att hantera den ovisshet, komplexitet och dynamik sådana händelser innebär. I REALE projektet undersöks olika perspektiv på krishantering och relationen mellan förberedelser och verkligheten, samt hälsoeffekter och återhämtning efter arbete i samband med kriser och katastrofer.

Projektet består av flera studier. I en studie undersöks relationen mellan förberedelser och verklighet bland ambulanspersonal i ledningsfunktioner i samband med särskilda händelser, samt hur dessa erfarenheter påverkat deras hälsa och återhämtning. I andra studier undersöks beslutsfattande på olika nivåer av krisledningsorganisationer och faktorer som påverkar detta. Erfarenheter från att organisera och förmedla krisstöd i samband med Covid 19 undersöks i en annan studie. Flera studier undersöker hälsoeffekter av att arbeta i en katastrofinsats i samband med en jordbävning och hur återhämtningen därefter sker.

 

Finansiärer

  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Örebro universitet

Samarbetspartners