This page in English

Forskningsprojekt

Reglering och tidiga tecken på immunsuppression i sepsis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Daniel Eklund

Forskningsämne

Immunosuppression har de senaste åren visat sig vara en starkt bidragande faktor till mortalitet och morbiditet i sepsis, och lyfts fram som en av orsakerna till att immunhämmande behandling har rönt lite framgång. Dock är det fortfarande oklart hur denna immunosuppression uppstår och verktyg för att identifera patienter som riskerar hamna i detta tillstånd saknas. Projektet syftar till att förstå vilka tidiga mekanismer och immunmediatorer som orskar immunsuppression samt bidra till ökad kunskap om hur dessa kan identfieras. Projektet studerar immunsvar och mekanismer, kopplat till immunosuppression, i början på sjukdomsförloppet i en kohort med patienter med misstänkt infektion provtagna redan i ambulansen (s.k. PREDICT-studien).

Finansiärer

  • Örebro universitet (bitr lektorat-programmet)
  • KK-Stiftelsen
  • Magnus Bergvalls Stiftelse
  • Nyckelfonden

Samarbetspartners

  • Dr Ulrika Wallgren, SSL