This page in English

Martien Schrooten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303626

Rum: L2627

Martien Schrooten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Martien Schrooten

Bakgrund

Martien har en doktorsexamen i experimentell klinisk psykologi från Maastricht-universitetet i Nederländerna och har efter detta ägnat sig åt forskning vid universiteten i Maastricht, Leuven i Belgien och nu senast i Örebro. Sedan 2014 har hon en forskarassistenttjänst vid Örebro universitet där hon är verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon är också gästforskare i hälsopsykologi vid universitetet i Leuven.

Forskningsinriktning

Huvuddelen av Martiens forskning har haft fokus på att förstå bakomliggande kognitiva och motivationsskapande faktorer för ångest och (förväntad) smärta genom att använda beteendeexperiment. Med sin utbildning inom experimentell psykologi och ingående kunskap om forskningsmetoder och smärtans psykologi bidrar hon till den fortsatta utvecklingen av och forskningsinriktningen inom CHAMP. Hennes nuvarande arbete vid CHAMP är huvudsakligen inriktat på:

1) Ökad uppmärksamhet hos smärtpatienter på smärta och på information som avser smärta eller (smärtrelaterad) negativ påverkan.

2) Förväntningar kring smärta och smärtlindring, samt hur dessa kan förändras genom samtal.

Bland andra forskningsintressen återfinns smärtbetingade avbrott av aktiviteter och prospektivt minne, smärtrelaterade målkonflikter och beslutsfattande, hur smärtpatienter tolkar information som avser smärta, samt kognitiv beteendeterapi för behandling av (kronisk) smärta.

Undervisning

Martien är kurssamordnare på psykologprogrammet vid Örebro universitet, där hon också undervisar och handleder uppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Flink, I. , Reme, S. , Jacobsen, H. B. , Glombiewski, J. , Vlaeyen, J. W. S. , Nicholas, M. K. , Main, C. J. , Peters, M. & et al. (2020). Pain psychology in the 21st century: lessons learned and moving forward. Scandinavian Journal of Pain, 20 (2), 229-238.
Gatzounis, R. , Crombez, G. , Schrooten, M. G. S. & S. Vlaeyen, J. W. (2019). A break from pain!: Interruption management in the context of pain. Pain management, 9 (1), 81-91.
Traxler, J. , Schrooten, M. G. S. , Dibbets, P. & Vancleef, L. M. G. (2019). Interpretation bias in the face of pain: a discriminatory fear conditioning approach. Scandinavian Journal of Pain, 19 (2), 383-395.
Karsdorp, P. A. , Schrooten, M. G. S. & Geenen, R. (2018). Attentional control and the competition between nonpain goals and the threat of pain. European Journal of Pain, 22 (1), 181-190.
Edebol-Carlman, H. , Schrooten, M. G. S. , Ljóttson, B. , Boersma, K. , Linton, S. J. & Brummer, R. J. (2018). Cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: the effects on state and trait anxiety and the autonomic nervous system during induced rectal distensions - An uncontrolled trial. Scandinavian Journal of Pain, 18, 81-91.
Gatzounis, R. , Schrooten, M. G. S. , Crombez, G. & Vlaeyen, J. (2018). Effects of activity interruptions by pain on pattern of activity performance: An experimental investigation. Scandinavian Journal of Pain, 18, 109-119.
Gatzounis, R. , Schrooten, M. G. S. , Crombez, G. & Vlaeyen, J. W. S. (2018). Forgetting to remember?: Prospective memory within the context of pain. European Journal of Pain, 22 (3), 614-625.
Schrooten, M. G. S. , Van Damme, S. , Crombez, G. , Kindermans, H. & Vlaeyen, J. W. S. (2018). Winning or not losing?: The impact of non-pain goal focus on attentional bias to learned pain signals. Scandinavian Journal of Pain, 18 (4), 675-686.
Schrooten, M. G. S. & Linton, S. J. (2017). Changing pain expectations: the role of social context and communication. Pain, 158 (7), 1185-1186.
Carstens, J. K. P. , Boersma, K. , Schrooten, M. G. S. & Linton, S. J. (2017). Effects of validating communication on recall during a pain-task in healthy participants. Scandinavian Journal of Pain, 17, 118-125.
Edebol-Carlman, H. , Ljotsson, B. , Linton, S. J. , Boersma, K. , Schrooten, M. , Repsilber, D. & Brummer, R. J. (2017). Face-to-Face Cognitive-Behavioral Therapy for Irritable Bowel Syndrome: The Effects on Gastrointestinal and Psychiatric Symptoms. Gastroenterology Research and Practice.
Gatzounis, R. , Schrooten, M. G. S. , Crombez, G. , Vancleef, L. M. G. & Vlaeyen, J. W. S. (2017). Taking a break in response to pain: An experimental investigation of the effects of interruptions by pain on subsequent activity resumption. Scandinavian Journal of Pain, 16, 52-60.
Boersma, K. , Ljótsson, B. , Edebol-Carlman, H. , Schrooten, M. , Linton, S. J. & Brummer, R. J. (2016). Exposure-based cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: A single-case experimental design across 13 subjects. Cognitive Behaviour Therapy, 45 (6), 415-430.
Linton, S. J. , Flink, I. K. , Schrooten, M. G. S. & Wiksell, R. (2016). Understanding Co-occurring Emotion and Pain: The Role of Context Sensitivity from a Transdiagnostic Perspective. Journal of Contemporary Psychotherapy, 46 (3), 129-137.
Schrooten, M. G. S. , Vancleef, L. & Vlaeyen, J. W. S. (2015). Attention allocation to ambiguous health/somatic threat cues. European Journal of Pain, 19 (7), 1002-1011.
Khatibi, A. , Schrooten, M. , Bosmans, K. , Volders, S. , Vlaeyen, J. W. S. & Van den Bussche, E. (2015). Sub-optimal presentation of painful facial expressions enhances readiness for action and pain perception following electrocutaneous stimulation. Frontiers in Psychology, 6.
Linton, S. J. , Schrooten, M. , Lind, M. & Flink, I. K. (2015). Understanding co-occurring pain and emotion: a transdiagnostic approach to treatment. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 45-46.
Khatibi, A. , Vachon-Presseau, E. , Schrooten, M. , Vlaeyen, J. & Rainville, P. (2014). Attention effects on vicarious modulation of nociception and pain. Pain, 155 (10), 2033-2039.
Gatzounis, R. , Schrooten, M. G. S. , Crombez, G. & Vlaeyen, J. W. S. (2014). Interrupted by pain: an anatomy of pain-contingent activity interruptions. Pain, 155 (7), 1192-1195.
Schrooten, M. G. S. , Wiech, K. & Vlaeyen, J. W. S. (2014). When pain meets...: pain-related choice behavior and pain perception in different goal conflict situations. Journal of Pain, 15 (11), 1166-1178.
Schrooten, M. G. S. , Karsdorp, P. A. & Vlaeyen, J. W. S. (2013). Pain catastrophizing moderates the effects of pain-contingent task interruptions. European Journal of Pain, 17 (7), 1082-92.