This page in English

Martien Schrooten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303626

Rum: L2628

Martien Schrooten
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Martien Schrooten

Bakgrund

Martien har en doktorsexamen i experimentell klinisk psykologi från Maastricht-universitetet i Nederländerna och har efter detta ägnat sig åt forskning vid universiteten i Maastricht, Leuven i Belgien och nu senast i Örebro. Sedan 2014 har hon en forskarassistenttjänst vid Örebro universitet där hon är verksam vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). Hon är också gästforskare i hälsopsykologi vid universitetet i Leuven.

Forskningsinriktning

Huvuddelen av Martiens forskning har haft fokus på att förstå bakomliggande kognitiva och motivationsskapande faktorer för ångest och (förväntad) smärta genom att använda beteendeexperiment. Med sin utbildning inom experimentell psykologi och ingående kunskap om forskningsmetoder och smärtans psykologi bidrar hon till den fortsatta utvecklingen av och forskningsinriktningen inom CHAMP. Hennes nuvarande arbete vid CHAMP är huvudsakligen inriktat på:

1) Ökad uppmärksamhet hos smärtpatienter på smärta och på information som avser smärta eller (smärtrelaterad) negativ påverkan.

2) Förväntningar kring smärta och smärtlindring, samt hur dessa kan förändras genom samtal.

Bland andra forskningsintressen återfinns smärtbetingade avbrott av aktiviteter och prospektivt minne, smärtrelaterade målkonflikter och beslutsfattande, hur smärtpatienter tolkar information som avser smärta, samt kognitiv beteendeterapi för behandling av (kronisk) smärta.

Undervisning

Martien är kurssamordnare på psykologprogrammet vid Örebro universitet, där hon också undervisar och handleder uppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag