This page in English

Forskargrupp

Åldrande och kognitiv funktion

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Jonas Persson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hjärnan, tecknad och delvis färglagdDen huvudsakliga utmaningen inom neurokognitivt åldrande som vetenskapligt fält är att förstå de bakomliggande mekanismer till åldersskillnader i kognitiv prestation och varför vissa funktioner bibehålls i högre ålder. Tillgång till hjärnavbildning som en metod för att avbilda hjärnans struktur och funktion har fört forskningsfältet för mänsklig kognition, och därmed forskningen kring kognitivt åldrande, framåt. Kognitivt åldrande är till dess natur ett neurobiologiskt skeende. Nya fynd avseende hur hjärnan fungerar kan förändra vår bild av hur kognitiva mekanismer fungerar och förändras med ökad ålder. Detta forskningstema undersöker interaktionen mellan hjärnstruktur-funktion och högre kognitiva funktioner i åldrande, med särskilt fokus på minne (episodiskt/arbetsminne) och exekutiva kontrollfunktioner. Frågorna besvaras med hjälp av strukturella (hjärnanatomi) och funktionella (hjärnfunktion) MRI och beteendestudier av kognitiva förmågor.

Forskningsprojekt

1. Aktiv glömska: Psykologiska och neurala mekanismer och dess koppling till normalt åldrande och känslomässiga störningar. 

2. Relationen mellan dopaminreglerande gener, neurokognition och åldrande.

3. Procedurala och deklarativa minnesfunktioner hos barn med dyslexi

4. Den neurokognitiva basen för exekutiv kontroll av minnesfunktioner i åldrande: tvärsnitts- och longitudinella evidens från Betulastudien.

Finansiärer

  • Karolinska Institutet
  • Vetenskapsrådet (VR)