This page in English

Forskargrupp

EMBRACE Lab

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ines Trindade

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Logotype

EMBRACE Lab (Exploring Mind-Body Relationships And Contextual-bEhavioural interventions in illness) utvecklar mångdisciplinär forskning inom klinisk/hälso-psykologi. Vi fokuserar på kontextuell beteendevetenskap (tredje vågens kognitiva-beteendeterapier specifikt Acceptance and Commitment Therapy, medveten närvaro samt interventioner baserade på självmedkänsla) samt beteendemedicinska ämnen, särskilt psykogastroenterologi och psykonkologi. Vi ägnar oss åt forskning relaterad till bestämningsfaktorer för psykisk och fysisk hälsa/sjukdom, samt till utveckling och utvärdering av både face-to-face och digitala interventioner med syfte att förbättra livskvalitet, psykosocial funktion, intensitet och interferens av fysiska symtom, m.fl.

Medlemmar

Inês A. Trindade, fil.dr, biträdande lektor, Örebro universitet
Benjamin Gürbüz, amanuens, Örebro universitet
Joana Marta-Simões, fil.dr, forskningsassistent, University of Coimbra
Andreia Soares, fil.dr, forskningsassistent, University of Coimbra

Samarbetspartners

Martien Schrooten, fil.dr, Örebro universitet
Helena Moreira, fil.dr, University of Coimbra (Portugal)
Lance McCracken, fil.dr, Uppsala universitet
Magnus Simrén, med.dr, fil.dr, Göteborgs universitet
Sanna Nybacka, fil.dr, Göteborgs universitet
Siri Jakobsson Störe, fil.dr, Karlstad universitet
Tom van Gils, med.dr, fil.dr, Göteborgs universitet
Sofie Jakobsson, fil.dr, Göteborgs universitet
Gisela Ringström, fil.dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Filipa Sampaio, fil.dr, Uppsala universitet
Sérgio Carvalho, fil.dr, University of Coimbra (Portugal)
Diogo Carreiras, fil.dr, University of Coimbra (Portugal)
David Skvarc, fil.dr, Deakin University (Australia)
Ana Soares Pereira, MSc, forskningsassistent, University of Coimbra (Portugal)
Michaela Storm, Medicinstudent, Göteborgs universitet
Bruna Veloso, MSc, forskningsassistent, University of Coimbra (Portugal)

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)