This page in English

Forskningsprojekt

Empirisk klassificering av individer med långvarig smärtproblematik för att optimera utfall i multidisciplinär behandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2022

Kontaktperson

Hugo Hesser

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Långvarig smärta är en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättningar och långtidssjukskrivning. Att utveckla bra klassificeringssystem för att kunna identifiera subgrupper av individer med långvarig smärta är prioriterat för att förbättra rehabilitering. På senare år har datadrivna metoder (t.ex. maskininlärning) lyfts som viktiga för att kunna utveckla evidensbaserade klassificeringssystem med bättre validitet och klinisk användbarhet.

Syftet med detta projekt är att utveckla ett klassificeringssystem för långvarig smärta baserat på datadriven subgruppering av individer med data från det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS).

Forskargrupper

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • Örebro universitet