This page in English

Forskningsprojekt

FIREM-II. Fire and Rescue in Mines II

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Martin Magnusson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

FIREM-II-logo

Bränder i gruvor utsätter gruvpersonal för stora risker, kan leda till produktionsstopp, orsakar stora kostnader och utgör stora utmaningar för räddningspersonal. FIREM II syftar till att stödja utvecklingen av autonoma gruvor och bidra till säkra och effektiva brand- och räddningsinsatser. Målet är att vidareutveckla utrustning, metoder och certifiering för fjärrstyrd brandbekämpning.

Finansiärer