This page in English

Forskningsprojekt

NiCE: robust navigering i föränderliga miljöer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2024

Kontaktperson

Martin Magnusson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

logo

Mobila robotar kommer i allt högre grad ut från forskningslabb till att arbeta bland människor, både i hemmiljö och i industrin, men det är inte alltid lätt för en robot att utföra sitt arbete både effektivt och säkert i en föränderlig miljö. I det här projektet vill vi förbättra robotars förmåga att bygga kartor och lokalisera sig när omgivningen förändras, och framför allt få dem att bli bättre på självbetraktelse, i betydelsen att de utan någon yttre "lärare" själva kan bedöma kvaliteten på sina kartor och hur noggrant positionerade de är. Forskare från Örebro universitet kommer tillsammans med Electrolux och Kollmorgen Automation under tre års tid att utveckla nya metoder för att mäta och upprätthålla kartkvalitet och för att mäta och undvika positioneringsfel, samt tillämpa dem på självkörande robotar i industriell miljö (lagertruckar) såväl som hemmiljö (dammsugarrobotar).

                  Robots in dynamic environment shared with people, both domestic and industrial, need to be aware of their own performance and the activities of people around them, and resilient to failures

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen