This page in English

Nikolaos Venizelos

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301028, 0704 942186

Rum: C2112

Nikolaos Venizelos

Om Nikolaos Venizelos

Bakgrund

Nikolaos Venizelos är professor emeritus och docent i biomedicin med inriktning klinisk kemi vid Institutionen för hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet, disputerad i medicin med inriktning klinisk kemi vid Karolinska Institutet, där han var verksam till 2001.

Venizelos har byggt upp det experimentella neuropsykiatriska forskningslabbet vid Enheten för klinisk medicin, som är ledande i världen inom membrantransport av aminosyror, särskild tyrosin och tryptofan och neuropsykiatriska sjukdomar. Hans forskningsarbete fokuseras särskilt kring transporten av aminosyran tyrosin och tryptofan vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar som bipolär, autism och ADHD. Tyrosin och tryptofan är byggstenar (s.k. prekursorer) för dopamin och serotonin, hjärnans viktigaste signalsubstanser som är nödvändiga för centrala nervsystemet.

Prof. Nikolaos Venizelos och hans forskargrupp har i ett antal studier (se publikationer), visat att membrantransporten av tyrosin och tryptofan är starkt involverade i patofysiologin som berör schizofreni, bipolära-I patienter, autism. Senare studier visar att även ADHD sannolikt kan ha inverkan på regleringen av dopamin och serotoninomsättningen i patientens hjärna. Forskargruppen har även utvecklat och visat att den s.k. fibroblastmodellen, en särskilt humant cellulär in vitro teknik, är lämplig för studier av aminosyratransport vid neuropsykiska sjukdomar eftersom fibroblaster (hudceller) förfogar över alla transport system. Modellen utesluter därtill extern påverkan av läkemedel och andra omgivningsfaktorer.

Neuropsykiatriska forskningslabbet disponerar även en unik biobank (primära fibroblastlinjer från patienter med neuropsykiatriska sjukdomar och osteoporospatienter samt matchade kontroller), som används som modellsystem för att studera bl.a. transportmekanismerna för tyrosin och tryptofan inom neuropsykiatriska sjukdomar

Forskningsinriktning, samverkan

Venizelos aktuella forskning fokuseras på kartläggning av bl.a. proinflammatoriska cytokiners roll vid långvarig psykisk och social stress samt påverkan av olämpliga kostvanor  vid neuropsykiatriska sjukdomar. I samverkan med NGBI- Research Centre, kartläggs påverkan av probiotika och kortkedjiga fettsyror som butyrat på funktionaliteten av bl.a. tryptofan transporten, som är prekursor till signalsubstansen serotonin. Nyligen har startat ett långvarigt samarbetsprojekt mellan Örebro universitet och Ikaria/Grekland för att undersöka faktorer relaterade till "healthy ageing"

Externa samarbeten

Nationellt samarbetar Venizelos med grupp med Endokrinologin vid Karolinska Universitetssjukhuset, där tryptofantransportens roll hos män med idiopatisk osteoporos undersöks.

Internationellt bedriver han forskning i samarbete med en forskargrupp i Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla CA, (USA), för omprogrammering av fibroblaster från  bipolära personer, till så kallade Pluripotenta Stam Celler och vidare till nervceller. Forskningssamarbete bedrivs även med en forskargrupp vid National Hellenic Research Foundation i Aten, för att kartlägga troliga gemensamma (+/-) reglerande gener involverade i aminosyratransport vid neuropsykiatriska sjukdomar, genom systembiologi.

Huvudmålet med forskningen är att identifiera patofysiologiska och genetiska avvikelser på cellnivå, som kan knytas till patienternas beteendemässiga störningar. Detta skulle i ett längre perspektiv öppna möjligheter för bättre förståelse och mer anpassad behandling av schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar.

F.n. koordinerar Prof. Venizelos forskarkursen Tvärvetenskapliga seminarier 2,5 hp, och har några uppdrag på termin 8 och 2, läkarprogrammet samt har utvalda föreläsningar inom mastersprogrammet

Metoder

  • Cellodling och Biobank faciliteter för primära fibroblast kulturer från humana hudbiopsier.
  • Aminosyra transportanalyser i fibroblaster med hjälp av "cluster-tray" tekniken.

Biobank faciliteter

Vävnad: Primära fibroblastlinjer från patienter med schizofreni, bipolär sjukdom, autism, ADHD och idiopatisk osteoporos samt matchade kontroller

Kontakt: This is an email address

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Rode, J. , Yang, L. , König, J. , Hutchinson, A. , Wall, R. , Venizelos, N. , Brummer, R. J. , Rangel, I. & et al. (2021). Butyrate Rescues Oxidative Stress-Induced Transport Deficits of Tryptophan: Potential Implication in Affective or Gut-Brain Axis Disorders. Neuropsychobiology, 80 (3), 253-263.
Pernow, Y. , Shahror, R. , Acharya, S. , Jahnson, L. , Vumma, R. & Venizelos, N. (2018). Aberrant tryptophan transport in cultured fibroblast from patients with Male Idiopathic Osteoporosis: An in vitro study. Bone Reports, 8, 25-28.
Comasco, E. , Vumma, R. , Toffoletto, R. , Johansson, J. , Flyckt, L. , Lewander, T. , Oreland, L. , Bjerkenstedt, L. & et al. (2017). Genetic and Functional Study of L-Type Amino Acid Transporter 1 in Schizophrenia. Neuropsychobiology, 74 (2), 96-103.
Tobe, B. T. D. , Venizelos, N. & Snyder, E. Y. (2017). Probing the lithium-response pathway in hiPSCs implicates the phosphoregulatory set-point for a cytoskeletal modulator in bipolar pathogenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114 (22), E4462-E4471.
Logotheti, M. , Pilalis, E. , Venizelos, N. , Kolisis, F. & Chatziioannou, A. (2016). Development and validation of a skin fibroblast biomarker profile for schizophrenic patients. AIMS Bioengineering, 3 (4), 552-565.
Logotheti, M. , Pilalis, E. , Venizelos, N. , Kolisis, F. & Chatziioannou, A. (2016). Studying Microarray Gene Expression Data of Schizophrenic Patients for Derivation of a Diagnostic Signature through the Aid of Machine Learning. Biometrics & Biostatistics International Journal, 4 (5).
Logotheti, M. , Papadodima, O. , Chatziioannou, A. , Venizelos, N. & Kolisis, F. (2015). Gene Expression Analysis of Fibroblasts from Patients with Bipolar Disorder. Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health, 1 (1), 1-9.
Westman, O. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2014). An oxygenated metabolite of benzo[a]pyrene increases hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental Science and Pollution Research, 21 (9), 6243-6251.
Logotheti, M. , Papadodima, O. , Venizelos, N. , Chatziioannou, A. & Kolisis, F. (2013). A Comparative Genomic Study in Schizophrenic and in Bipolar Disorder Patients, Based on Microarray Expression Profiling Meta-Analysis. Scientific World Journal, 2013 (685917), 1-14.
Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. , Lewander, T. & Venizelos, N. (2013). Decreased binding capacity (Bmax) of muscarinic acetylcholine receptors in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5 (3), 267-271.
Engwall, M. , Venizelos, N. , Westman, O. , Larsson, M. , Nordén, M. , Hollert, H. & Johansson, J. (2013). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) reduce hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental Science and Pollution Research, 20 (3), 1881-1888.
Venizelos, N. , Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. & Vumma, R. (2012). Altered tryptophan and alanine transport in cultured fibroblast from boys with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Neuropsychopharmacology, 15 (s1), 224-224.
Venizelos, N. , Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. & Lewander, T. (2012). Decreased density of muscarinic acetylcholine receptors in fibroblast from boys with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): An in vitro study. International Journal of Neuropsychopharmacology, 15 (s1), 224-224.
Nordén, M. , Westman, O. , Venizelos, N. & Engwall, M. (2012). Perfluorooctane sulfonate increases β-oxidation of palmitic acid in chicken liver. Environmental Science and Pollution Research, 19 (5), 1859-1863.
Westman, O. , Nordén, M. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2012). Reduced beta-oxidation in avian following exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons. Toxicology Letters, 211 (Supplement), s86-s87.
Flyckt, L. , Edman, G. , Venizelos, N. & Borg, K. (2011). Aberrant tyrosine transport across the fibroblast membrane in patients with schizophrenia: indications of maternal inheritance. Journal of Psychiatric Research, 45 (4), 519-525.
Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. , Vumma, R. , Ahlin, A. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2011). Altered tryptophan and alanine transport in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): an in vitro study. Behavioral and Brain Functions, 7, 40.
Vumma, R. , Johansson, J. , Lewander, T. & Venizelos, N. (2011). Tryptophan transport in human fibroblast cells: a functional characterization. International Journal of Tryptophan Research (4), 19-27.
Johansson, J. , Vumma, R. , Persson, M. & Venizelos, N. (2010). Aberrant tyrosine transport in fibroblasts from patients with bipolar type-1 disorder. In Vivo, 24 (3), 364-365.
Westman, O. , Nordén, M. , Venizelos, N. & Engwall, M. (2010). Effects of perfluorinated compounds on hepatic fatty acid oxidation in avian embryos using a tritium release assay. In Vivo, 24 (3), 363-364.
Persson, M. , Johansson, J. , Vumma, R. , Raita, J. , Bjerkenstedt, L. , Wiesel, F. & Venizelos, N. (2009). Aberrant amino acid transport in fibroblasts from patients with bipolar disorder. Neuroscience Letters, 457 (1), 49-52.
Vumma, R. , Wiesel, F. , Flyckt, L. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2008). Functional characterization of tyrosine transport in fibroblast cells from healthy controls. Neuroscience Letters, 434 (1), 56-60.
Fernell, E. , Karagiannakis, A. , Edman, G. , Bjerkenstedt, L. , Wiesel, F. & Venizelos, N. (2007). Aberrant amino acid transport in fibroblasts from children with autism. Neuroscience Letters, 418 (1), 82-86.
Olsson, E. , Friberg, Ö. , Venizelos, N. , Koskela, A. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Coagulase-negative staphylococci isolated from sternal wound infections after cardiac surgery: attachment to and accumulation on sternal fixation stainless steel wires. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (2), 142-151.
Wiesel, F. , Bjerkenstedt, L. , Edman, G. , Flyckt, L. & Venizelos, N. (2007). The complexity of using D2-dopamine antagonists in the treatment of patients with schizophrenia. European psychiatry, 22, S5-S6.
Bjerkenstedt, L. , Farde, L. , Terenius, L. , Edman, G. , Venizelos, N. & Wiesel, F. (2006). Support for limited brain availability of tyrosine in patients with schizophrenia. International Journal of Neuropsychopharmacology, 9 (2), 247-255.
Olsson, E. , Wiesel, F. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2006). Tyrosine transport in fibroblasts from healthy volunteers and patients with schizophrenia. Neuroscience Letters, 393 (2-3), 211-215.

Artiklar, forskningsöversikter

Logotheti, M. , Chatziioannou, A. , Venizelos, N. & Kolisis, F. (2019). Recent Advancements in Bipolar Disorder studies through Genomic, Epigenomic and Metagenomic Approaches. Journal of Psychiatry and Psychology Research, 2 (1), 56-66.

Kapitel i böcker, del av antologier

Venizelos, N. & Venizelos, F. (2015). Availability Of Tyrosine And Tryptophan, Precursors Of Dopamine And Serotonin And Neuropsychiatric Disorders: A Review. I: Constantin Soldatos, Dimitris Dikeos, Pedro Ruiz, Dinesh Bhugna, Michelle Riba, Pluralism in psychiatry: II. Multidimensional conciderations (ss. 49-54). Bologna, Italy: Medimond.
Venizelos, N. & Bjerkenstedt, L. (2011). Amino acids and psychiatric disorders: a historical background. I: C.R. Soldatos & D.G. Dikeos, Psychiatry and the Neurosciences: International Perspectives (ss. 23-30). Bologna, Italy: Medimond.

Konferensbidrag

Venizelos, N. (2011). Aberrant Amino Acid Transport in Patients with Schizophrenia, Bipolar-I Disorders and Autism. I: C.R. Soldatos & D.G. Dikeos, Psychiatry and the neurosciences international perspectives. Konferensbidrag vid the 4th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (ss. 155-161). Bologna, Italy: Medimond.
Johansson, J. , Vumma, R. , Sirsjö, A. & Venizelos, N. (2010). Interleukin-1beta inhibits tyrosine transport in fibroblasts from patients with schizophrenia and healthy controls. I: Abstracts of. Konferensbidrag vid The 3rd Swedish-Hellenic Life Sciences Research Conference, Athens, March 25-27, 2010 (ss. 365-367). International Institute of Anticancer Research.
Venizelos, N. (2008). Amino acids and cognition in schizophrenia and bipolar-I disorders. I: Book of Abstracs, 3rd dual INA-WFSBPcongress on “Psychiatry and the Neurosciences” Athens, Greece. Konferensbidrag vid 3rd dual INA-WFSBP congress on “Psychiatry and the Neurosciences”, 16-19 October 2008, Athens, Greece (ss. 25-26).

Manuskript

Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. , Vumma, R. , Åhlin, A. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. Altered tryptophan and alanine transport in fibroblasts from boys with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) : an in vitro study.
Westman, O. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. An oxygenated metabolite of benzo[a]pyrene increases hepatic β-oxidation of fatty acids in chick embryos.
Logotheti, M. , Pilalis, E. , Venizelos, N. , Kolisis, F. & Chatziioannou, A. Development and validation of a skin fibroblast biomarker profile for schizophrenic patients.