This page in English

Forskningsprojekt

Industriell håltagning i lättviktsmaterial

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2017

Forskningsämne

Lättviktsmaterial i komposit har fantastisk hållfasthet i förhållande till sin till vikt och kan bli användbart i en mängd applikationer. Håltagning för skruvförband och genomföringar är ofta del av en konstruktion, och ofta den del som är ytterst kritisk för totala produktionsekonomin när lättviktsmaterial ska introduceras i en produkt.

I projektet som leds av Swerea SICOMP, kommer man att ta fram tillverkningstekniska lösningar för håltagning av lättviktsstrukturer i fiberkompositer, sandwichmaterial och blandade material (metall-komposit).

Tre olika applikationer avsedda för verkstad, flyg och rymd kommer studeras med avseende på håltagning med 1) vibrationsassisterad borrning, 2) orbitalborrning respektive 3) vattenskärning. De tillverkningstekniska lösningarna kommer medföra en signifikant förbättrad produktionsekonomi på dessa produkter och ökade konkurrensfördelar.

Örebro Universitet deltar i projektet främst med utveckling av metoder för undersökning av skador på hål som funktion av håltagningsprocesserna med hjälp av röntgentomografi.

Forskare

Finansiärer

  • Vinnova

Samarbetspartners