This page in English

Forskningsprojekt

OPTIPAM - Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2014 - 2016

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning (AM, 3D-printing) i metall för svensk tillverkningsindustri, för att öka dess konkurrenskraft på en internationell marknad med fokus på korta ledtider, flexibel produktion och anpassning. Projektkosortiet är välbalanserad mellan akademi-, institut- och industripartners, och utmaningarna är väl förankrade hos alla aktörer. Trots många frågetecken för om AM kommer utvecklas till ´den 3:e industriella revolutionen´, så har den från prototyptillverkning visat sig vara mycket konkurrenskraftig i förhållande till traditionella tillverkningstekniker, så som gjutning. Flera initiativ har lanserats i andra länder för att främja additiv tillverkning, där erfarenheten visat att utökad kunskap är nyckeln till att maximera teknikens potential. Stora kunskapsluckor kring kunskapen för ´AM för produktion´ har redan identifierats. Projektet behandlar kunskapsprocedurer för så kallad ´Design för additiv tillverkning´, och utveckling av oförstörande provningsmetoder, då verifiering är av stor vikt för AM-producerade delar, eftersom den additiva tillverkningsmetodiken riskerar introducera defekter.

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Forskare

Finansiärer

Samarbetspartners