This page in English

Samira Salihovic

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302403

Rum: X4310

Samira Salihovic
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Samira Salihovic

Samira Salihovic är biträdande lektor i kemi. Hon gjorde sina doktorandstudier vid Man Technology and Environment (MTM) Research Center vid Örebro univeristet och tog sin examen 2013. Efter postdocs i Molekylär epidemiologi vid Uppsala univeristet (2013-2018) och och utlandsvistelser vid Department of Toxic Substances Control, California Environmental Protection Agency (CAL-EPA) i Berkely (2016) och Colorado State Univeristy i Fort Collins (2018) återvände Samira till Örebro universitet som en del av Inflammation Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC) 2019.

Forskning

Hennes huvudintressen och aktiviteter är inriktade på miljöexponeringsvetenskap, miljöepidemiologi och metabolomics i stora befolkningsbaserade studier. Hon utökar för närvarande sin forskning inom området immunmetabolism.

Undervisning

Basgruppshandledare på grundnivå vid T1 läkarprogrammet.

Uppdrag

Biträdande kursansvarig vid T1 (30hp) läkarprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript