This page in English

Samira Salihovic

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303226

Rum: B2301, C2208

Samira Salihovic

Om Samira Salihovic

Samira Salihovic är biträdande lektor i kemi. Hon gjorde sina doktorandstudier vid Man Technology and Environment (MTM) Research Center vid Örebro univeristet och tog sin examen 2013. Efter postdocs i Molekylär epidemiologi vid Uppsala univeristet (2013-2018) och och utlandsvistelser vid Department of Toxic Substances Control, California Environmental Protection Agency (CAL-EPA) i Berkely (2016) och Colorado State Univeristy i Fort Collins (2018) återvände Samira till Örebro universitet som en del av Inflammation Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC) 2019.

Forskning

Hennes huvudintressen och aktiviteter är inriktade på miljöexponeringsvetenskap, miljöepidemiologi och metabolomics i stora befolkningsbaserade studier. Hon utökar för närvarande sin forskning inom området immunmetabolism.

Undervisning

Basgruppshandledare på grundnivå vid T1 läkarprogrammet. Föreläsare i organisk kemi vid kemiprogrammet. 

Uppdrag

Biträdande kursansvarig vid T1 (30hp) läkarprogrammet. Kursansvarig för kursen translationell medicin (15hp) som inom ramen för masterprogrammet i experimentell biomedicin. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript