This page in English

Forskningsprojekt

Inflammation i människans tidiga liv: inriktning på effekter på livsloppshälsan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2028

Kontaktperson

Matej Oresic

Utvecklingen av det mänskliga immunsystemet tidigt i livet, inklusive in utero, påverkar riskerna för flera sjukdomar senare i livet, särskilt immunmedierade sjukdomar som allergier, astma och autoimmunitet. Ändå har mekanismerna för immunavtryck i tidigt liv varit dåligt förstått hos människor på grund av svårigheten att få prover och utmaningarna med att härleda de viktigaste data från små provvolymer som finns tillgängliga. Dessutom kompliceras dessa studier av de många samtidiga exponeringarna med potentiell inverkan på att utveckla immunceller, koloniserande mikrober och immun-mikrober mutualism. För att bättre förstå sådana interaktioner kommer det att behövas en kombination av stora befolkningsstudier med longitudinella data och långtidsuppföljning och mer detaljerade studier i mindre uppsättningar barn.

Här föreslår vi ett sådant kombinerat och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt genom att korsa flera kohorter och befintliga biobanker, använda toppmodern teknik för exponeringsanalyser och immunsystemundersökningar. Detta kommer att göra det möjligt för oss att förstå de miljöfaktorer som formar mänskliga immunsystem tidigt i livet, deras verkningsmekanismer och inverkan på livscykelns hälsa.

De specifika målen för INITIALISE är:

1. att belysa hur exponeringar och genom påverkar tarmmikrobiom, värdimmunsystem och metabolism, och hur samspelet mellan dessa faktorer påverkar livets hälsa.

2. att definiera vilken roll immunförsvarets mognad har som förmedlare mellan exponeringar och livslängdshälsa.
Funktionella studier kommer att utföras för att testa specifika mekanismer för miljöfaktorer som skiljer sig åt mellan barn med olika hälsoresultat och deras intryck på immunceller under utveckling.

3. att utföra en klinisk pilotstudie, inriktad på immunsystemet, för personligt förebyggande av sjukdomar.

4. att inrätta en samarbetsplattform för datavetenskap för studier av faktorer i tidiga liv kopplade till hälsa i livet.

https://initialise-project.eu/

Finansiärer

  • EU Horizon Europe