This page in English

Forskningsprojekt

SHAPE - Sustainable reduction of Household Air Pollution in rural Ethiopia

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Simon Athlin

Användning av biobränsle vid matlagning och värmekälla orsakar hushållsnära luftföroreningar på landsbygden i Etiopien, med höga halter av sotpartiklar och kolmonoxid som skadar hälsa och miljö. Förbättrade tekniska lösningar för matlagning och husdesign kan minska de negativa effekterna.

Syftet med nätverket SHAPE är att skapa ett bestående forskningssamarbete mellan universitet i Etiopien och Sverige. SHAPE för samman experter inom olika områden för att genomföra interdiciplinära projekt som syftar till att uppnå FN´s hållbarhetsmål: hållbar energi, god hälsa, samt bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Målen för SHAPE är att (1) utveckla förbättrad tekniska lösningar för matlagning och husdesign, (2) utföra pilotstudier i Butajira distriktet, (3) utvärdera metoder för att mäta direkta och indirekta effekter av minskade luftföroreningar och att (4) gemensamt söka forskningsfinansiering med hög kvalitet. 

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté
  • Vetenskapsrådet (VR)