This page in English

Vanliga frågor

Bild av Örebro universitets Social Impact Lab

Alla donationer, oavsett storlek och typ, är välkomna. Varje donation bidrar till att stödja våra forskare, studenter och personal i deras arbete och vi ska se till att varje krona används på bästa sätt.

Ingen donation är för liten – även mindre donationer får tillsammans en stor betydelse.

Genom att ge en donation och vara en aktiv supporter bidrar du till att öka medvetenheten om vårt arbete, vår ambition och vår påverkan. Det uppmuntrar också andra att stödja oss.

Tack för att du funderar på att göra en donation!

Områden att stödja. Så gör du för att donera.

De tre allmänna områdena vi föreslår – forskning, Örebro universitet som studieupplevelse och öppen gåva – ger oss störst flexibilitet att kunna rikta din donation så att den kan göra verklig skillnad vid varje given tidpunkt.

Om du ger en allmän gåva till något av dessa tre områden kommer en särskild kommitté under ledning av rektor att träffas en gång om året för att besluta om hur gåvan ska användas på bästa sätt inom området.

Du kan också ge en gåva som stödjer ett visst projekt eller område du är intresserad av – och du är varmt välkommen att göra det.

Du kan hitta och läsa mer om forskning, utbildning, campus och samarbetsaktiviteter vid Örebro universitet på våra webbsidor. Du kan också kontakta oss för att diskutera dina intresseområden och din passion, och hur din gåva kan användas för att stödja dem.

Om du bestämmer dig för att stödja ett specifikt projekt eller område kan du göra din donation genom något av de tillgängliga alternativen.

Skillnaden blir att du lägger till en instruktion när du gör din donation:

  • Du kan till exempel göra en donation via Swish till vårt forskningsområde – och i utrymmet för "meddelande" lägga till att pengarna ska gå till att "stödja forskning om demokrati".
  • Ett annat exempel kan vara en gåva via bankgiro till Örebro universitet som studieupplevelse. I utrymmet "meddelande/OCR" skriver du till att ditt stöd ska gå till att exempelvis "stödja studenter utanför EU som studerar vid Örebro universitet".

Om din beskrivning är alltför specifik kan det betyda att vi inte kan uppfylla dina önskemål och därför inte kan använda din donation. Till exempel om du anger att din donation ska användas för att stödja ett projekt eller forskningsområde som inte längre är aktivt, eller gå till en professor som har gått i pension.

För att undvika detta kan du göra din beskrivning av området/projektet mer generell och flexibel – det hjälper oss att agera utifrån dina önskemål, även om omständigheterna på universitetet har förändrats.

Om du inte anger ett område för din gåva kommer universitetet att behandla donationen som en öppen gåva.

Områden att stödja. Så gör du för att donera.

Ja, du kan göra en återkommande överföring från ditt bankkonto till vårt, antingen via bankgiro eller banköverföring.

En gåva av aktieutdelningar är löpande tills du antingen säljer de aktier som är kopplade till utdelningen, eller meddelar din bank att du vill avsluta din gåva.

Tack för ditt stöd!

Ja, som direkt gåva eller genom testamente – så länge vi får lov att avyttra och använda medlen till att stödja vårt arbete och uppdrag som universitet.

Du kan välja hur vi ska använda medlen, alternativt kan du låta oss fördela medel där de kommer att ha störst genomslag inom något av våra tre donationsområden.

Områden att stödja. Så gör du för att donera.

Om du donerar till ett av våra tre allmänna donationsområden kommer vi att allokera din donation till ett projekt eller en aktivitet inom det område du har valt.

Om din donation inte görs till ett av våra tre allmänna områden – utan istället till ett specifikt område, projekt eller en aktivitet – kommer vi att följa dina önskemål när vi använder din donation*.

Vi använder donationer för att stödja projekt och aktiviteter på många sätt och i alla stadier av deras livscykel – från utveckling och förberedelser till genomförande och kommunikation. Varje steg är viktigt och hjälper universitetet att göra det största möjliga bidraget till samhället genom vår forskning och utbildning.

Kostnader inom ett projekt eller en aktivitet kan inkludera utrustning, personal, rekrytering, overheadkostnader och administration, lokaler, kommunikation, resor och material.

*En utmaning är när önskamålens formulering är alltför restriktiv, utan flexibilitet. Till exempel kan ett specifikt forskningsprojekt eller en forskare som nämns i en donation inte längre vara aktiv vid universitetet. Andra utmaningar kan uppstå om en gåva inte överensstämmer med vårt mandat som universitet eller vårt erbjudande inom forskning/utbildning, eller om den inte är tillåten enligt svensk lag.

För att undvika svårigheter att följa dina önskemål rekommenderar vi att du är flexibel i din formulering och gärna pratar med oss i förväg om du funderar på att göra en större donation. Att donera till ett av våra tre allmänna donationsområden är ett annat sätt att undvika utmaningar.

Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att uppfylla dina önskemål och använda din donation på bästa möjliga sätt.

Enligt donationsförordningen (1998:140) ska donationer ske utan att givaren förväntar sig några särskilda hänsyn eller förmånsställning.

Genom att ge en gåva investerar du som givare i vår förmåga som universitet – i vår personal, våra studenter och forskare – att bedriva oberoende, pålitlig och högkvalitativ forskning, utbildning och samverkansaktiviteter som kan ha en verklig påverkan på samhället, nu och i framtiden.

Vi är tacksamma för allt stöd vi får som investerar i vår förmåga att göra detta. Vi lovar att alltid att göra en noggrann och övervägd användning av alla donationer och se till att en gåva endast används för det ändamål som givaren har begärt.

Eftersom vi tror på frihet, integritet och transparens kan vi inte ta emot donationer vars syfte resulterar i intressekonflikter, akademiska begränsningar, inte är tillåtet enligt svensk lag, eller som negativt påverkar syftet, leveransen eller användningen av vår forskning och utbildning.

Syftet med en donation ska alltid vara relevant för vårt uppdrag som universitet – att stödja vår förmåga att bedriva forskning, utbildning och samverkan som bidrar till ett upplyst och hållbart samhälle, grundat på kunskap och utbildning.

När en donation väl har gjorts kan en donator förvänta sig att vi skriftligen tackar dem för deras gåva, under förutsättning att vi har deras kontaktuppgifter. Med givarens tillåtelse kan vi också uppmärksamma gåvan i vår allmänna kommunikation för att öka medvetenheten om vårt arbete samt uppmuntra andra att överväga att göra en donation.

En givare kan förvänta sig att vi behandlar, hanterar och skyddar deras personuppgifter på ett professionellt och transparent sätt.

Områden att stödja. Så gör du för att donera.

Som statlig högskola följer vi donationsförordningen (1998:140) när det gäller donationer.

Hur vi behandlar, hanterar och skyddar de personuppgifter som du lämnar till oss när du gör en donation omfattas av GDPR dataskyddslagar.

Ja och nej.

Att begära anonymitet kommer att innebära att vi inte aktivt använder ditt namn i eventuellt marknadsföring eller kommunikation som rör donationen. Men eftersom vi behöver bearbeta och hantera din donation på rätt sätt, kommer dina personuppgifter att behöva hanteras inom myndigheten vilket kan innebära att de blir allmän handling.

Läs mer om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter.

Områden att stödja. Så gör du för att donera.

Som ett av Sveriges mest framsynta och innovativa universitet, med ett omfattande utbud av forsknings-, utbildnings- och samverkansprojekt, attraherar vi betydande investeringar från den svenska regeringen, EU och många stora och små stiftelser.

Dessa medel gör det möjligt för våra studenter och forskare att ställa frågor, utforska idéer och bidra till lösningar som formar framtiden.

Med ditt stöd – och stöd från andra som dig – kan vi ställea ännu fler frågor, utforska vidare och göra ett än större bidrag till vår framtid.

Vår framtid som ett universitet. Som individer och familjer, företag och organisationer. Som ett samhälle.

Varje donation vi får, stor som liten, är en investering i den framtiden. Varje donation gör skillnad.

Så stöd oss, ge din styrka till vår. Ge en gåva och bli en del av det vi gör.

För tillsammans är möjligheterna oändliga.

Vi hjälper dig gärna med alla frågor och berättar mer om hur din donation kan stödja universitetet.

Tim Stubbings

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Tim Stubbings

E-post: dGltLnN0dWJiaW5ncztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303158

Rum: E2210

Tim Stubbings