This page in English

Donera via skattefri aktieutdelning

Örebro forskare inom idrottvetenskap

Om du som privatperson* äger aktier kan du välja att skänka framtida aktieutdelning till Örebro universitet – med fördelen att detta kan vara skattefritt.

Till exempel: Skattesatsen på aktieutdelning är oftast 30 procent, så du skulle få 700 kronor efter skatt från en utdelning på 1000 kronor. Om du har för avsikt att donera 700 kronor till Örebro universitet kan du i stället överväga att skänka din aktieutdelning.

Varken du eller universitetet betalar skatt på detta, vilket innebär att värdet på din donation till universitetet ökar. I vårt exempel blir värdet av din gåva 1000 kronor i stället för 700 kronor**.

Det är enkelt att skänka din aktieutdelning till oss:

  • Öppna ett värdepapperskonto (vp-konto) i eget namn hos din bank eller din fondmäklare med Örebro universitet som rättighetsinnehavare (mottagare). Att öppna ett VP-konto är normalt kostnadsfritt. Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna), Avanza eller Nordnet kan du göra anmälan direkt på deras hemsidor.
  • På kontot lägger du de aktier i noterade bolag vars utdelning du vill skänka till Örebro universitet.
  • Har du dina aktier i en värdepappersdepå kontaktar du din bank eller fondmäklare för att få veta vilka rutiner som gäller.
  • Upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller fondmäklare. Förutom att spara din eget kopia ska du skicka en till oss via ”Aktieutdelning”, Ekonomiavdelning, Örebro universitet, Box 1252, 701 12 Örebro. Detta säkerställer att vi vet vem vi ska tacka för gåvan eftersom vissa typer av utdelningsgåvor annars är anonyma.
  • Kom ihåg att lämna in gåvobrevet till din bank i god tid före bolagsstämman (minst en vecka) för att gåvobrevet ska hinna registreras innan man beslutar om kommande utdelning.
  • Även om Skatteverket får information från din bank om gåvan, gör en anteckning under ”Övriga upplysningar” i din inkomstdeklaration till Skatteverket att du donerat din aktieutdelning. Du ska inte göra något avdrag.
  • Är du delägare i ett fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K10, gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad. Prata med din revisor för att bekräfta hur detta kan fungera och vad du behöver göra.
  • Observera att dina rättigheter som aktieägare inte påverkas. Du minskar inte din kontrollpost eftersom du inte skänker bort några aktier, bara utdelningen.
  • Observera att din gåva är löpande tills du antingen säljer de aktier som hänför sig till utdelningen, eller meddelar din bank att du vill avsluta din gåva.

Följande dokument kan vara användbara för processen:

Blankett: Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för vp-konto.

Blankett: Gåvobrev aktieutdelning.

Om du inte anger ett område som du vill att din gåva ska gå till kommer universitetet att behandla donationen som en öppen gåva.

*Juridiska personer inte kan överlåta utdelningsrätter skattefritt.

**Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i onoterade bolag, till exempel fåmansföretag, men processen för att donera utdelning från ditt eget AB eller från ett fåmansföretag skiljer sig något från stegen ovan. På samma sätt kan skatten skilja sig åt.

OBS: Vi rekommenderar alltid att du pratar med din revisor eller advokat för att säkerställa att processen genomförs på rätt sätt.

Läs mer om hur vi hanterar, lagrar och skyddar de uppgifter du lämnar till oss genom att göra en donation.

Tim Stubbings

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Tim Stubbings

E-post: dGltLnN0dWJiaW5ncztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303158

Rum: E2255

Tim Stubbings