"Labbet ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar"

Åsa Allard

Det är viktigt att den forskning och kompetens som finns vid Örebro universitet kommer till nytta i samhället. Därför finns Social Impact Lab, som en del av Örebro universitet Holding AB:s innovationsverksamhet ORU innovation. Åsa Allard är verksamhetsledare för Social Impact Lab.

Varför finns Social Impact Lab?
– Social Impact Lab finns för att forskning och kompetens vid Örebro universitet ska omvandlas till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som kan göra samhällsnytta utanför den akademiska världen, säger Åsa Allard och fortsätter:

– Labbet ska vara en källa till innovativa lösningar på sociala utmaningar som kan erbjudas till samhällets olika aktörer. Social Impact Lab är en del av Innovationskontorets arbete med att vara ett stöd för nyttiggörande.

Vad kan jag som är forskare ha för nytta av Social Impact Lab?
– Att jobba fram innovationer från forskning händer inte av sig självt och det utrymmet som krävs saknas i det vardagliga arbetet. Tillgången till en grupp likasinnade, tid för arbetet, stöd av innovationsrådgivare och en tydlig process där också externa organisationer finns med gör hela skillnaden.

– Vill du som forskare verka både i och utanför forskarvärlden, ser du möjligheter att omsätta forskningsresultat och kompetens för att åstadkomma social förändring, då har vi en miljö för det. Att kasta sig ut på okänd mark, vilket präglar idéutveckling generellt, tar fram kompetenser man inte visste att man hade och att få göra det tillsammans med andra gör det till en resa i sig. Som forskare får du också nya erfarenheter och kunskap som du kan ta med dig tillbaka i din forskning och utbildning. 

Hur går det till att vara med i Social Impact Lab?
– Gruppen träffas en dag i veckan under ett år för att jobba tillsammans och enskilt med de olika idéerna. Som deltagare behöver du vara din egen motor men gruppens gemensamma erfarenheter sätter stor prägel på det vi gör och är en källa till en större gemensam ”klokhet”, hängivenhet åt varandras arbete och ett stöd när man behöver.

Kan jag söka till Social Impact Lab även om jag inte är forskare?
– Vi är öppna för deltagare från verksamheter utanför universitetet, men vi ser gärna att det finns ett samarbete med en eller fler forskare kring idén. En mix av olika aktörer och deltagare bidrar till kreativiteten och ger fler perspektiv. 

Hur kan den offentliga sektorn och näringslivet ta del av idéerna som växer fram inom Social Impact Lab?
 Idéerna från Social Impact Lab behöver testas i praktiken och kontakter med aktörer som till exempel kommuner som vill investera i personer och idéer för test och implementering tas kontinuerligt. Flera av idéerna har hittat rätt i det avseendet men här finns möjligheter för fler att vara med. Vi har också avsatt platser i labbet för externa organisationer som vill arbeta med innovativa idéer för den egna organisationen.

– Region Örebro Län har medverkat de två första åren och inför 2019 bjuder vi in ytterligare aktörer, där pågår intressanta diskussioner nu. Längre fram vill vi vara en miljö som dels fångar upp de utmaningar som finns och dels vill vi erbjuda fler organisationer, personer och team att arbeta med sociala innovationer i Social Impact Lab, säger Åsa Allard.

Kontakta Åsa Allard: asa.allard@oru.se, 019-30 14 09

Läs mer om Social Impact Lab här.