This page in English

Mötesplats Social Innovation

En kvinna sitter på en gymboll och ser glad ut. En annan kvinna står i labbrock och häller ut någon form av vätska.

För att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar behöver vi sociala innovationer. Som en regional nod inom den nationella kunskaps- och samverkansplattformen Mötesplats Social Innovation, bygger Örebro universitet upp kapaciteten för innovation som möter samhällsutmaningar tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer.

Örebro universitet bildar tillsammans med Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet och Umeå universitet, Mötesplats Social Innovation, den nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande. Tillsammans med akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer bygger vi upp kapaciteten för innovation som möter samhällsutmaningar.

Syftet med MSI:s arbete är att stärka forskningens roll för tvärsektoriell samverkan i social innovation, främja samverkan i praktiken, öka kunskapen om sociala innovationsprocesser genom metodutveckling och mötesplatser, samt stärka ekosystemet för social innovation.

MSI-noden arbetar nära Social Impact Lab-programmet

Mötesplats Social Innovation definierar social innovation utifrån EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi: ”nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”

Den regionala noden för MSI kommer fortsatt att arbeta nära Social Impact Lab-programmet, genom dess ambitiösa kunskap- och metodutvecklingsprogram, samt deltar för Örebro universitets räkning i arbetsutskottet för Partnerskapet för Social Innovation.

Två människor gör en high five.

”Sociala företag är viktiga för att lösa samhällsutmaningar”

Att kommuner och regioner samarbetar med sociala företag är en framgångsfaktor för att tackla samhällsutmaningar och nå målen i Agenda 2030. Det menar Anders Bro som skrivit en handbok om hur samverkan med sociala företag kan bidra till nya välfärdslösningar.

Tidigare aktiviteter och nyheter

Erik Flygare och Björn Johansson

Forskning för en tryggare skola

Örebroforskarna Erik Flygare och Björn Johansson samarbetar med Stiftelsen Friends för att bidra till en värld utan mobbning.

Fötter i gympadojor som går uppför trappa.

Idrott som medel – inte som mål

Idrott är ett viktigt verktyg för att skapa goda relationer och bygga social hållbarhet. Läs mer om socialt entreprenörskap inom idrotten.

Bilden visar en folksamling på Malmö Central

MSI i europeiskt samarbete

Svenska ESF-rådet har utsett MSI vid Malmö universitet att företräda Sverige inför EU-kommissionens utlysning om kompetenscentrum för social innovation.

Två personer berättar om det nya nätverket i Creative House.

Nätverk samlar sociala företag

Impact Network är Örebro-regionens nya nätverk för sociala bolag och entreprenörer som jobbar för att göra skillnad och bidra till en bättre värld.

En röd och en vit väg leder fram på en svart bakgrund.

"Samhället har inte tagit ansvar"

Hur kan alla inkluderas när samhället digitaliseras? Den frågan engagerade nästan 150 personer under webbinarium som MSI arrangerade i september.

Bilden visar entreprenören Sara Hillbersberg

Student Impact Lab

Är du student och sugen på att vara med och skapa nya bättre lösningar för en mer hållbar värld? Välkommen till Student Impact Lab!

Startbilden med inbjudan till webbinarium om socialt entreprenörskap.

Om socialt entreprenörskap

Socialt entreprenörskap – ger det någon effekt? Webbinarium med Entreprenörskapsforum, Örebro universitet och MSI.

Bilden visar en powerpointpresentation av Impact Arena som hölls den 12 maj 2020.

"Hållbarhet ger dubbel nytta"

Företag som väljer att jobba med hållbarhet får konkurrensfördelar, menar forskaren Tommy Borglund i en färsk kunskapsöversikt.

Bilden visar Anders Bro som skriver en handbok om sociala innovationer.

Handbok om sociala företag

Svenska kommuner och regioner är för dåliga på att samarbeta med sociala företag, menar Anders Bro som nu skriver en handbok på uppdrag av SKR.

Bilden visar Jonas Olsson, vd på Danfo

Workshop om trygghet drog folk

"Tiden är förbi då en enda aktör kunde sätta upp en handlingsplan för att lösa frågan", säger Tommy Borglund, forskare vid Handelshögskolan på universitetet.

Fler exempel på sociala innovationer

Brickebacken

Utveckling av Brickebacken

Studenter vid Örebro universitet undersökte hur bostadsområdet Brickebacken kan förbättras: "Jättespännande med ett riktigt case".

Forskare Anna Duberg och skolelever sträcker armarna mot taket och hoppar i en danssal.

Dans mot psykisk ohälsa

Anna Dubergs forskningsprojekt har fått stor uppmärksamhet. Hon har visat att tjejers psykiska ohälsa kan förbättras med hjälp av dans.

MSI i sociala medier

Katarina Wetter Edman

Befattning: Forskare/Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Katarina Wetter Edman

E-post: a2F0YXJpbmEud2V0dGVyLWVkbWFuO29ydS5zZQ==

Telefon: 0702 926289

Rum: IA2005

Katarina Wetter Edman

Martin Tverling

Befattning: Innovationsrådgivare/Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Martin Tverling

E-post: bWFydGluLnR2ZXJsaW5nO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301337

Rum: IA2016

Martin Tverling