Social Impact Lab 2022: Vill skapa bättre förutsättningar för vårdinsatser i hemmet

Porträtt av Cecilia Pettersson.

Att vårdinsatser utförs i hemmet blir allt vanligare, vilket ställer krav på att bostäderna även måste kunna fungera som arbetsplatser. I sitt Social Impact Lab-projekt vill Cecilia Pettersson ge personalen en röst och lyfta deras behov för en bättre arbetsmiljö.

Cecilia Pettersson är leg. arbetsterapeut, biträdande lektor och docent i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper, enheten för aktivitet och hälsa. Hennes projekt handlar om hur personal i hemtjänst och hemsjukvård kan göra sin röst hörd och synliggöra sina behov av till exempel utrustning och stöd.

Social Impact Lab

Cecilia Pettersson är leg. arbetsterapeut, biträdande lektor och docent i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper, enheten för aktivitet och hälsa. Hon är intresserad av åldrande samt möjligheter och hinder då hälso- och sjukvård samt hemtjänst ges i hemmet.

Cecilia är också intresserad av re-ablement (vardagsrehabilitering), dagverksamheter för äldre samt tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som använder förflyttningsmedel.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Vård i hemmet ökar vilket medför att det ställs allt högre krav på att ordinära bostäder även ska fungera som arbetsplats när vårdinsatser ges i hemmet.

Berätta om din idé!
– För att skapa bästa möjliga förutsättningar för säker vård i hemmet och för personal som ger insatser är det viktigt att uppmärksamma personalens behov – i en sektor/arbetsmiljö där det är brist på personal och rekryteringsproblem såsom hemtjänst och hemsjukvård.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Hemtjänst och hemsjukvård ökar, men dagens bostäder är inte utformade för ett hälsosamt och säkert vårdarbete som stödjer den boendes personliga integritet. Genom att skapa en trygg och säker arbetsmiljö i ordinära bostäder ges försättningar för en god och säker vård i ordinärt boende.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag forskar om bostaden som arbetsmiljö och vilka möjligheter och hinder som finns när vårdinsatser ges. Den kunskapen vill jag bidra med för att skapa bättre förutsättningar för vård i hemmet. Den kunskap jag inhämtat genom att intervjua personal i hemtjänst och hemsjukvård vill jag bidra med för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Genom att diskutera tillsammans med personer från andra professioner och områden samt delge varandra hur vi planerar och processar med våra olika idéer skapas förutsättningar för att jag ska kunna utveckla min idé.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Inget resultat