Avkränkningsprinciperna: Att stödja våldsutsatta barn – Åsa Källström

Åsa Källström.

Vad är allra viktigast för att stödja barn som utsatts för våld i sin familj? Vad kan vi lära av forskningen? Vad kan vi lära av våldsutsatta barn själva? Och vad är egentligen ett trauma-informerat arbetssätt? Dessa frågor besvaras i en kommande bok.

Ett seminarium om Avkränkningsprinciperna: Att stödja våldsutsatta barn

Med vem? Åsa Källström, professor i socialt arbete.

För vem? Socialarbetare som möter våldsutsatta barn inom socialtjänst, psykosocial behandling eller i skolan.

När? 10:30-11:10, 27 april.

Att som barn utsättas för övergrepp, våld, hot, allvarliga konflikter eller andra kränkningar i sin egen familj ökar risken för en lång rad problem. Därför behöver många våldsutsatta barn hjälp att minska sin oro och nedstämdhet och öka sitt välbefinnande och sin livskvalitet för att skolgång och sociala relationer ska fungera. Kränkningen behöver motverkas.

Socialtjänsten har ansvar för att barn, som själva utsatts för brott eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående, får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Samtidigt som våldsutsatta barn kan ha väldigt olika behov av stöd och hjälp, visar forskningen också en del generella möjligheter. 

I Avkränkningsprinciperna omsätts forskningen om våldsutsatta barn i en rad praktiska tips för att hjälpa socialarbetare hjälpa det individuella våldsutsatta barnet frigöra och utveckla sina egna resurser baserat på respekt för deras självbestämmanderätt och integritet.

Boken ges ut av Natur&Kultur under vintern 2021/2022.