Almamodellen – Kristina Collén

Kristina Collén.

Ett samlat kunskapskoncept för hela skolan med fokus på flickor med autism och ADHD.

Ett seminarium om Almamodellen

Med vem? Kristina Collén, socionom, och Kirke Nilsson Lind, socionom.

För vem? Alla vuxna och elever/barn på förskolan/skolan.

När? 14:00-14:40, 27 april.

Inte sällan får en enskild pedagog, eller i bästa fall en mindre grupp pedagoger, åka iväg för att få påfyllning till sin kunskapsbank. De kommer tillbaka till sin förskola/skola fulla av entusiasm och med många nya insikter men tyvärr ganska små möjligheter att realisera dem i vardagen. Inte på grund av ovilja hos ledning eller kollegor, men eftersom vardagens utmaningar gör att tiden ofta inte räcker till. Det är här Almamodellen kommer in.  

Almamodellen är ett gemensamt koncept som sker på förskolan/skolan, i dess befintliga lokaler och med alla som verkar där: ledning, pedagoger, fritidspersonal, elever. Arbetet med kunskapspåfyllning, kollegiala samtal att utveckla såväl bemötandet som lärmiljöerna sker parallellt och över tid. Även annan personal som lokalvård och måltidspersonal kan vara delaktiga.

Almamodellen består av flera delar: 

  • Barnböcker (utifrån karaktären Alma, 10 år) som läses av alla vuxna och barn, och som ger inifrånperspektiv och barnperspektiv på hur det är att som flicka leva med autism och ADHD (NPF). Böckerna är skrivna i samverkan med yrkesverksamma som möter dessa flickor, samt flickorna själva och deras familjer.
  • En teaterföreställning som fördjupar och ger röst åt Alma och synliggör hennes styrkor och svårigheter i förhållande till den fysiska miljön och i sociala relationer.
  • Föreläsningar där styrkor och svårigheter lyfts upp och beskrivs/förklaras. Föreläsningarna innehåller också ett inifrånperspektiv, genomförd av en kvinna med egen erfarenhet av NPF.
  • Kollegial samverkan där den nya kunskapen fyller på den befintlig kunskap som redan finns på skolan hos pedagoger och elever, för att realiseras i en samlad utveckling för förskolan/skolan.

Vi som under seminariet kommer att beskriva Almamodellen, hur den har tagits emot av pedagoger och elever och hur den kan bli en kompetenshöjning på just din förskola/skola är:

Kristina Collén; socionom och universitetsadjunkt, med mångårig erfarenhet av socialt arbete inom habilitering och skola samt Kirke Nilsson Lind, socionom, med egen erfarenhet av NPF.

Se filmen om Almamodellen här: https://www.youtube.com/watch?v=na5yoWt80sM 

Hemsida: kristinacollen.se