Body Percussion – Kristina Tyrenius

Kristina Tyrenius.

Body Percussion - en musikmetod för social inkludering. Kommunikation genom rytmer. En unik glädjefylld metod riktad till alla: bebisar, barn, ungdomar och vuxna. Denna seminariedel hålls på engelska / this session will be in English.

Ett seminarium om Body Percussion

Med vem? Kristina Tyrenius, universitetsadjunkt på Musikhögskolan.

För vem? Lärare från förskola till gymnasium, utbildare, barn- och ungdomsgrupper, föräldrar, familjer, hälso- och socialarbetare inom alla områden inklusive funktionsvariationer, verksamma inom estetiska lärprocesser och mot områden med koppling till musik, dans, teater samt idrott.

När? 13:10-13:50, 27 april.

Denna seminariedel hålls på engelska / this session will be in English.

(Scroll down for English version)

Body Percussion – en musikmetod för social inkludering

Batuca-SWE: en undervisningsmetod utvecklad av Batucadeiros i Brasilien, belönad av Unicef ​för sitt arbete att via musik och kultur förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar. Titta här.

Dans.

Ljuden av kropp och röst utforskas genom enkla och roliga sociala gemenskapsfrämjande aktiviteter för ökad kroppsmedvetenhet, koncentration och motorisk samordning. Konceptet stimulerar kommunikation, kreativitet, samarbete, social integration och glädje i en positivt stärkande miljö utan ”rätt eller fel”. Inget talat språk behövs och passar därför alla områden, oberoende kultur, ålder eller speciella behov. Utmärkt i klassrummet som “pausaktivitet”, workshops inne eller ute, på fritiden med kompisar eller hemma.

Du får:  

  • Tillgång till en unik glädjefylld metod som riktar sig till bebisar, barn, ungdomar och vuxna.
  • Ett konkret upplägg med kombinationer av klappar, stampar, knäppande och ljudande i rörelse – direkt överförbara till din verksamhet.
  • En kreativ metod som stärker den egna självkänslan, förbättrar koordination och kroppsuppfattning via otaliga kombinationer agerande ”kroppsslagverk”.
  • Praktisk tillämpning av metoden utifrån förskolans och skolans värdegrund som bland annat främjar gemenskap och integrationsarbete i enlighet med barnkonventionen och de globala målen, Agenda 2030.

Online-videokurser, didaktiskt covid-19-utformade för barn (3-11 år), ungdomar (12-19 år), bebisar (0-2 år), inkluderat personal och lärare inom alla områden; föräldrar, familjer, samt hälso- och socialarbetare. Workshops för grupper eller individer bygger på användningen av kroppen stående eller sittande, som en källa till experiment, skapande av mänskligt uttryck och musikalitet, som också omfattar musik, dans, gymnastik och teater.

In English:

Body Percussion – a musical method for social inclusion

Communication Through Rhythms. A unique joy-filled method aimed at all children, youth and adults.

Batuca-SWE: a teaching method developed by Batucadeiros in Brazil, rewarded by Unicef for developing musicality and socializing through Body Percussion. The concept consists of simple and funny non-verbal activities by exploring the sounds of body and voice. Practice strengthens body awareness, concentration, motor coordination, stimulates communication, creativity, collaboration, social inclusion and joy in a positive energy-boosting effect without “right or wrong”. Watch here.

Dans.

Online video-workshops designed for kids (3-11 years), youth (12-19 years), babies (0-2 years), along with educators and teachers of all areas, recreation instructors, parents, families, health and social workers. The methodology for groups or individuals is based on the use of the body as a source of experimentation, creation of human expression and musicality, also encompassing music, dance, gymastics and theatre. 

The digital workshops are didactically Covid-19 adapted, easily fitted in all types of group-activities; moving, standing or sitting. Since no spoken language needed, it reaches all areas, independent culture, age or special needs. Excellent in the classroom as “break-activity” in all types of classes, or in after-school activities or at home. Strengthens collaboration between the participants - easily adjusted to your needs.  

Contact:
Kristina Tyrenius, Sonarte – Society, Nature & Art
sonarte@telia.com
+46705426551