Föräldraskapsleken – Terese Glatz

Terese Glatz.

Kommer er verksamhet i kontakt med föräldrar till små barn? Behöver ni ett användarvänligt material för att få igång dialoger med föräldrar? Då kan Föräldraskapsleken vara aktuell för er!

Ett seminarium om Föräldraskapsleken

Med vem? Terese Glatz, docent i psykologi.

För vem? Verksamheter och praktiker som kommer i kontakt med föräldrar till barn 0-6 år. Exempelvis Familjecentraler (BVC, öppen förskola, socialtjänsten), förskola och psykologer.

När? 09:40-10:20, 27 april.

Föräldrar spelar en viktig roll i att ge trygga uppväxtvillkor till barn. Föräldrar och andra vuxna har en unik möjlighet att främja positiv utveckling och hälsa hos barn. Otrygga uppväxtförhållanden utgör en av de viktigaste riskfaktorerna för barn att utveckla beteendeproblematik.

Föräldraskapet är en källa till glädje för många föräldrar. Dock stöter i princip alla föräldrar någon gång på utmaningar i sitt föräldraskap. Det är av stor vikt för samhället att stötta föräldrar i sitt föräldraskap så de har de rätta resurserna att erbjuda sina barn en bra uppväxtmiljö.

Bild.

Föräldraskapsleken är ett föräldraskapsstödsmaterial som kan användas av praktiker i deras arbete med att stötta föräldrar och kan lätt integreras i den ordinarie verksamheten. Det består av 52 kort (samt en medföljande handbok) som kan användas för att initiera dialoger med föräldrar där diskussionen och erfarenhetsutbytet med andra föräldrar är den drivande kraften. Materialet bygger på idén att samtal mellan föräldrar kan leda till andra och mer nyanserade sätt att se på olika utmaningar i föräldraskapet. Samtalet är också en kontext där den professionellas kompetens kommer väl till användning i det stödjande arbetet med föräldrar.

Vad händer under seminariet?
Föräldraskapsleken används redan i flertalet kommuner i Sverige. Under webbinariet vill jag ge er möjlighet att få en inblick i Föräldraskapsleken och få idéer kring hur det kan användas i just din verksamhet. Jag kommer göra en djupdykning i ett av de teman som ingår i Föräldraskapsleken. Ni kommer få bakgrund till temat, inklusive forskning, och praktiska tips och idéer kring hur ni kan använda korten som ingår i just det temat. Ni kommer också få chans att ställa frågor utifrån er verksamhets behov.

Föräldraskapsleken finns att beställa via Komlitt.