Social Impact Lab- första året.

Deltagarna i Social Impact Lab 2017

Deltagare i Social Impact Lab 2017

Sociala Innovationer tar plats i glappet där någons ansvar slutar och någon annans börjar. Genom Social Impact Lab, även kallat SOIL, har fem forskare och en medarbetare från Region Örebro län fått möjlighet att utveckla sina idéer och innovationer - med fokus på samhällsnytta, under ett års tid.

Denna decembermorgon blev både interna och externa intressenter inbjudna till att lyssna till idépresentationer från deltagarna i SOIL, året i sin helhet och inspel från både vicerektor för internationalisering och samverkan, Robert Brummer och VD för Holdingbolaget, Anna Ragén.

En publik som bestod av både personal från Örebro universitet, regionen och företagsrepresentanter fick både ny energi och en ny inblick i hur SOIL har jobbat med just sociala innovationer under det första året.

– När arbetet med att ta fram ramarna för ett labb startade redan år 2016 fanns det en mognad både hos universitetet och i regionen för att jobba med sociala innovationer, det var rätt i tiden, säger Verksamhetsansvarig Åsa Allard.

– Det finns många positiva delar med att jobba med sociala innovationer samlat på ett ställe och något som är unikt med detta sätt att jobba är att forskarna får utvecklingsmedel och att just nyttiggörande ligger i fokus.

Nu har första gruppen avslutat sitt år i labbet och till 2018 välkomnas sex nya forskare från fyra olika institutioner och en medarbetare från Region Örebro Län. Trots att första året är slut så kommer även den gruppen att finnas med ännu ett år, men under vilka former är ännu in satt.

Vicerektor Robert Brummer fanns på plats och visade sin uppskattning till arbetet med Social Impact Lab och till de deltagare som jobbat i labbet.

– SOIL innebär samverkan både inåt och utåt och här finns en fantastisk infrastruktur att jobba med. Generellt är det viktigt att försöka släppa monopolet på både frågeställning och lösning och istället skapa arenor där institutioner möter varandra över gränser, det är då vi utvecklas, säger Brummer.

– Bakom ett lyckat Social Impact Lab finns en affärsmodell som fungerar, de har gjort ett bra jobb. Min erfarenhet är att idéer för social förändring har en kortare startsträcka i norden än i övriga världen, avslutar han.

På Örebro universitet är vi på god väg vad gäller utveckling av stödet för sociala idéer och ansökningarna till SOIL 2018 var många. Nuvarande deltagare är både tacksamma och inspirerade till att jobba vidare med sina idéer och innovationer tillsammans med den nya gruppen.

– Intresset finns ute hos institutionerna och drömmen är att en del av forskningsanslagen ska gå till just nyttiggörande av forskning. Här kan SOIL vara en plattform för det arbetet. Det är när vi möts över gränserna som det händer spännande saker. Det måste vi jobba ännu mer med, säger VD för Holdingbolaget Anna Ragén.

Åsa Allard avslutar morgonen med att tacka både deltagare och publik samt välkomnar hon alla nya ”soilare” till labbet efter årsskiftet.