Social Impact Lab 2019: Vill få fler att välja vegetariskt framför kött

Porträtt av Joakim Norberg

Vår omfattande köttkonsumtion är en stark bidragande orsak till flera av vår tids mest akuta samhällsproblem, menar Joakim Norberg.

Joakim Norberg är psykolog och lektor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Hans projekt handlar om att förbättra både folkhälsa och miljö genom att göra det enklare för folk att välja vegetarisk mat.

Social Impact Lab

Joakim Norberg är psykolog och lektor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Hans forskning spänner över flera områden, från känslornas neuropsykologi till kvalitativa studier om utbildning.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Den samhällsutmaning som jag vill tackla är vår omfattande köttkonsumtion, som är en stark bidragande orsak till flera av vår tids mest akuta samhällsproblem, som klimatförändringar och välfärdssjukdomar. Mycket pekar mot att köttkonsumtionen behöver minska.

Berätta om din idé!
– Många av oss vill äta mindre kött men tycker att det är svårt att gå från tanke till handling. Det är helt enkelt svårt att ändra gamla vanor. Jag vill undersöka hur de situationer där vi köper kött – som skolbespisning eller matvarubutiker - kan utformas så att vi får lättare att välja vegetariska produkter istället.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Genom att hjälpa fler människor att välja vegetarisk mat hoppas jag att vi kommer kunna se förbättringar i både folkhälsa och miljö.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Social Impact Lab lät som en unik möjlighet att nå ut med psykologisk forskning för att påverka viktiga samhällsfrågor.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Lab ger mig tid och möjligheter att utveckla min sociala idé. Där finns stor kompetens och expertis. Jag tror att mina egna idéer kommer att kunna utvecklas i den kreativa miljö som Social Impact Lab erbjuder.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Vad händer efter Social Impact Lab?

Nu när Soil-året går mot sitt slut, hur tar du arbetet med idén vidare?
– Jag kommer att fortsätta arbetet genom att utveckla metoder och arbetssätt för att öka motivation, engagemang och kompetens kring vegetarisk mat hos ungdomar inom ramen för skolans pedagogiska verksamhet. Ungdomar har stora möjligheter att göra hälsosamma och klimatsmarta matval i såväl skolmatsalen som sina vardagsliv. Det här arbetet gör jag i samverkan med lärare och skolor, eftersom lärarnas kunskap och professionalism är en avgörande faktor för framgång. Jag för också samtal med andra intressenter.

Joakim Norberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Joakim Norberg

E-post: am9ha2ltLm5vcmJlcmc7b3J1LnNl

Telefon: 019 301277

Rum: L2624

Joakim Norberg