Social Impact Lab 2019: Vill få fler unga att stanna i skolan

Porträtt av Laila Berglund

Risken för utanförskap och ohälsa är större för ungdomar som inte klarar av skolan och så kan vi inte ha det, menar Laila Berglund.

Laila Berglund jobbar som utvecklingsledare inom området för utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län. Hon jobbar på en modell som ska leda till att färre unga hoppar av skolan.

Social Impact Lab

Laila Berglund jobbar som utvecklingsledare inom området för utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län.

De senaste tre åren har hon varit projektledare för #jagmed - unga till utbildning och arbete som handlar om att förebygga att ungdomar mellan 15-24 år hoppar av skolan och att motivera ungdomar som redan har hoppat av att komma tillbaka i studier.

Sex lokala projekt runt om i länet har utvecklat nya arbetssätt och metoder i skolan som gett fina resultat där många ungdomar har kommit tillbaka till skolan och har fått starkare självförtroende.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
 Det finns alltför många ungdomar (var fjärde elev) som inte når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 och som inte fullföljer gymnasiet utan en fullständig examen (var fjärde elev). Risken för utanförskap och ohälsa är större för ungdomar som inte klarar av skolan och så kan vi inte ha det! Det finns så många metoder och arbetssätt som kan användas i och utanför skolan för att  alla barn och ungdomar ska få lyckas.

Berätta om din idé!
 Idén handlar om att utveckla en modell (prototyp) för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder som förebygger skolavhopp. Detta ska uppnås dels genom att konkretisera metoder, arbetssätt och resultat från projektet #jagmed, som jag jobbar med på Region Örebro län, och dels genom att identifiera hinder och möjligheter i implementeringsarbetet som pågår ute i de lokala projekten 2019.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
 Närmast mig finns alltid barnen och ungdomarna. Mitt arbete ska bidra till att göra en positiv skillnad för individen, vilket i min roll blir möjligt genom att jobba med organisationer som vill testa, utveckla och implementera nya metoder och arbetssätt som funkar för att få fler ungdomar att klara av skolan.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
 Jag blev erbjuden en plats och tackade ja då jag såg att hela konceptet passade mig utmärkt till den fas jag just nu befinner mig i arbetsmässigt.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Året i Social Impact Lab 2019 kommer att ge mig konkreta verktyg i arbetet med att leda och driva utveckling. Jag kommer att utmanas i mitt tankesätt och hitta andra och kanske oväntade vägar för att lösa utmaningar i mitt arbete. Mitt nätverk kommer att vidgas vilket blir till nytta i mitt regionala uppdrag.

 Året i SoIL erbjuder en fantastik möjlighet att få möta personer från olika professioner och ämnesområden. Det är ett privilegium att få lära känna nya, härliga människor som delar med sig av kunskap och livserfarenheter vilket kommer att berika arbetet och mig personligen. Jag ser fram emot våra möten och kommer att bidra till vår gemensamma utvecklingsresa!

Läs mer om Social Impact Lab här.

Vad händer efter Social Impact Lab?

Nu när Soil-året går mot sitt slut, hur tar du arbetet med idén vidare?
– Utvecklingsarbetet fortsätter! Året i Social Impact Lab har gett mig nya perspektiv och breddat mitt nätverk. Jag har jobbat med två idéer, varav den ena handlar om att jobba för yngre barn med problematisk skolfrånvaro där civilsamhället har en viktig roll i ett hälsofrämjande arbete. Vidare kommer jag att kunna fortsätta utveckla en spännande idé tillsammans med Örebro universitet som handlar om att framtidens lärare och skolpersonal får fördjupad kunskap och praktiska metoder i arbetet med att förebygga skolavhopp. Jag ser fram emot nästa steg då vi ska gå från ord till handling med fokus på barnens och ungdomarnas bästa.