Ny metod gör föreningsarbete och ideella engagemang mer rättvisa

Porträtt av Per Forsberg

"Min metod gör det möjligt att balansera rättigheter och skyldigheter och skapa engagemang genom att visa att alla drar sitt strå till stacken", säger Per Forsberg.

Per Forsberg är lektor vid Handelshögskolan och forskar på hur redovisning som teknologi kan förändra och stärka sociala relationer. Hans projekt går ut på att utveckla en digital lösning som ska göra arbetet i till exempel föreningar mer rättvist och långsiktigt hållbart.

Social Impact Lab

Per Forsberg jobbar som universitetslektor vid Handelshögskolan.

Hans forskning handlar om redovisning som en teknologi för att räkna fram och fördela olika värden och hur en sådan teknologi kan förändra och stärka sociala relationer.

Forskningen handlar särskilt om hur gemensamma resurser (commons) och gemensamhetsarbeten organiserades i äldre tiders byar.  

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Utanförskap, individualisering, upplösningen av sociala band som tar sig uttryck i allt mindre organisering som bygger på självreglerande samarbeten och demokratiska engagemang (det gäller såväl bygemenskaper och kollektiv som föreningar).

Berätta om din idé!
– En redovisningsteknologi som gör samarbeten uthålliga. Det kan handla både om föreningar och andra gemensamma sysslor som sköts av medlemmar tillsammans.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
– Teknologin gör det möjligt att enkelt forma och komma överens om arbetsgrupper, eller rättare sagt organisering i lag, och hur arbetet ska fördelas, vad som ska göras, av vem och när. Poängen är att redovisningen gör det möjligt att balansera rättigheter och skyldigheter och skapa engagemang genom att visa att alla drar sitt strå till stacken. Det finns alltid risk att engagemang försvinner om man tror att inte alla bidrar i lika utsträckning.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag funderade under flera år på om det skulle gå att utveckla någon digital lösning, en modern form av hur redovisning förr kunde stärka demokrati och fördela resurser och arbete på ett rättvist sätt.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Det är verkligen värt jättemycket att få tid avsatt just för att utveckla min idé. Det är kul att jobba med andra som också utvecklar sociala innovationer och bra med de olika former av stöd som man får och som behövs i utvecklingsprocessen.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Per Forsberg

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Per Forsberg

E-post: cGVyLmZvcnNiZXJnO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303687

Rum: N3019