Campusmässan för arbetsgivare

En student skakar hand med en arbetsgivare.

Campusmässan är Örebro universitets stora arbetsmarknadsmässa. Här får du som är arbetsgivare möjlighet att nätverka med de cirka 5000 studenter som besöker mässan varje år.

Just nu pågår arbetet med att skapa nya mötesplatser och möjligheter för våra studenter att möta arbetslivet. Den årliga fysiska mässan kommer att ersättas av till exempel matchmaking-event, kontaktsamtal och andra digitala aktiviteter.

Ansvarig kontaktperson

Natalie Henriksson

Tjänstetitel: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Natalie Henriksson

E-post:

Telefon: 019 301077

Rum: E2251

Natalie Henriksson