Campusmässan för arbetsgivare

En student skakar hand med en arbetsgivare.

Campusmässan är Örebro universitets stora arbetsmarknadsmässa. Här får du som är arbetsgivare möjlighet att nätverka med de cirka 5000 studenter som besöker mässan varje år.

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Campusmässan 2022 inte att genomföras som planerat i februari.

Campusmässan är en mötesplats för arbetsgivare och studenter där kontaktskapande, rekrytering och framtid står i fokus. Hos oss får du som är arbetsgivare träffa studenter med en bredd av kompetenser från Örebro universitets över 80 olika utbildningsprogram. 

Campusmässan är en arbetsmarknadsmässa på Örebro universitet. På mässan möts studenter och arbetsgivare för att nätverka och marknadsföra sig. Varje arbetsgivare har en monter som de kan fylla med sitt material.

Campusmässan är den 2 februari 2022 mellan kl. 10.00-16.00.

Campusmässan riktar sig mot alla studenter på Örebro universitet. Läs mer om universitetets alla program.

Alla arbetsgivare är välkomna på Campusmässan. För studenternas skull rekommenderar vi dock att man har någon typ av arbetslivserbjudande till studenter. Campusmässan är inte en plats för att marknadsföra produkter eller tjänster riktade mot studenter.

Kontaktsamtal är en möjlighet för studenter att ansöka om ett enskilt samtal med en arbetsgivare på Campusmässan. Om arbetsgivaren godkänner samtalet så träffas man enskilt och kan ha ett djupare samtal än vad som är möjligt på mässgolvet. Kontaktsamtal ingår i samtliga monterpaket.

Kontaktsamtalen är digitala av flera anledningar. Dels möjliggör det att alla arbetsgivare kan ha kontaktsamtal, men det gör också att färre personer behöver befinna sig på Campusmässan. Både studenter och utställare kan delvis delta på distans, vilket vi ser som viktigt ur ett smittskyddsperspektiv.

Campusmässan följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av mässans natur är det svårt att skapa en helt säker miljö. Vi har dock infört en rad åtgärder.

  • Handsprit och munskydd erbjuds till de besökare som önskar det.
  • För att minska trängsel har vi begränsat hur många personer som arbetsgivare får ta med i sin monter.
  • Digitala kontaktsamtal gör det möjligt att delvis delta på distans.
  • Vi kommer uppmana alla besökare på mässan att hålla avstånd och stanna hemma om de har förkylningssymptom. 

Ansvarig kontaktperson

Isac Danielsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Isac Danielsson

E-post:

Telefon: 019 303966

Rum: E2210

Isac Danielsson