Barnrättsstrategi, grundnivå, 7,5 hp

Två pusselbitar närmar sig varandra.

Örebro universitets uppdragsutbildning i barnrättsstrategi på grundnivå omfattar en gedigen genomgång av barnets rättigheter, barnrättsperspektiv och barnets bästa. Syftet är att möjliggöra ett beslutsfattande med barnrättsperspektiv, där kunskap om barnkonventionen vilar på en stadig grund.

Kursen riktar sig till i första hand till yrkesverksamma rättsvetare, socionomer, jurister och motsvarande. Kursen kan även skräddarsys för en specifik arbetsgrupp vid intresse. 

Efter kursen ska deltagarna kunna planera ett konkret förändringsarbete för barnets rättigheter genom att systematiskt använda barnkonventionen som grund. Deltagarna ges verktyg för att tolka och tillämpa barnkonventionen i samverkan med de lagar och föreskrifter som reglerar det egna verksamhetsområdet. Deltagarna ges även möjlighet att reflektera över sina egna värderingar och tillvägagångssätt i förhållande till barns rättigheter såsom de uttrycks i barnkonventionen.

 • Utbildningen innefattar en gedigen behandling av barnets rättigheter, barnrättsperspektiv och barnets bästa.
 • Inom ramen för utbildningen görs, under handledning, praktiska övningar för att säkerställa vederhäftig kunskap om barnets rättigheter och för att ge relevanta verktyg för fortsatt fördjupning.
 • Syftet är att möjliggöra ett beslutsfattande med barnrättsperspektiv, där kunskap om barnkonventionen vilar på en stadig grund, och beslutsprocesser där barn och unga har möjlighet att höras och påverka samt tillförsäkras lämpligt skydd och stöd.
 • Barnkonsekvensanalyser och barnrättsstrategier studeras i förhållande till svenska lagar och normer, följt av övningar och diskussioner.

 • Utbildningen innehåller tre heldagar vid Örebro universitet med föreläsningar, workshops och seminarier. Nästa kurs planeras starta höstterminen 2021.
 • Kursen kan vid förfrågan ges på distans.
 • Undervisningen bedrivs med hjälp av seminarier, föreläsningar, problembaserade gruppövningar och handledning. Under kursen ska den studerande författa en promemoria, samt bedriva självstudier.
 • Examinationen sker i form av en promemoria á 7,5 högskolepoäng, om högskolepoäng önskas. 

 • Uppdragsutbildningen riktar sig i första hand till yrkesverksamma rättsvetare, socionomer, jurister och motsvarande. Vi rekommenderar att man anmäler minst tio deltagare för att kunna genomföra kursen alternativt att man samarbetar med en annan verksamhet/arbetsgivare. Kursen kan även skräddarsys för en specifik arbetsgrupp vid intresse. 
 • Kursen ges endast under förutsättning att det blir tillräckligt antal deltagare.
 • Utbildningen är en uppdragsutbildning och finansieras av kursdeltagarnas arbetsgivare. 

Nästa kurs planeras till höstterminen 2021. Vi hör av oss med mer information närmare kursstart.

Ansvarig för uppdragsutbildning vid Örebro universitet

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang