Från social utredning till insats

En kvinna leder ett möte där två män deltar.

Örebro universitet erbjuder en skräddarsydd uppdragsutbildning om konsten att utforma sociala utredningar och uppföljningsbara vårdplaner av hög kvalitet. Målet är att kunna skapa en utredning och vårdplan som bygger både på forskning i socialt arbete och de praktiska förutsättningarna i en stressad arbetsmiljö.

Hur värderas risk- och skyddsfaktorer och på vilket sätt analyseras allt material inför ett förslag till beslut? Hur formuleras behovsmålen i vårdplanen och på vilket sätt kan dessa följas dessa upp under insatsens gång?

Att låta syfte och frågeställningar ligga till grund för det beslut som ska fattas i en social utredning kan tyckas självklart – men detta är ofta lättare sagt än gjort. Örebro universitet erbjuder en utbildning i utformandet av en social utredning/beslutsunderlag med en grundlig genomgång av olika typer av risk- och skyddsfaktorer – med fokus på hur materialet kan analyseras inför förslag till beslut.

Praktiska exempel på hur syfte/frågeställningar formuleras, betydelsen av, och hur, man värderar risk- och skyddsfaktorer, hur man bygger upp en enkel men kvalificerad argumentation i analysen, samt hur man utformar realistiska och uppföljningsbara behandlings-/behovsmål ges stort utrymme under utbildningsdagarna.

Om så önskas finns även möjlighet att få en inblick i vilka krav handläggaren bör kunna ställa på en genomförandeplan och månadsrapport, för att på bästa sätt ska kunna följa hur en beställd insats/placering fortlöper.

Seminariet delas förslagsvis upp på två dagar, men kan även ges under en dag med reducerat innehåll.

Förslag på innehåll:

  • Betydelsen av att formulera konkreta syften och frågeställningar i relation till analys och förslag till beslut.
  • Vad är risk- och skyddsfaktorer både teoretisk och praktisk – och varför behöver dessa analyseras och värderas?
  • Exempel på hur risk- och skyddsvärderingen görs i praktiken – samt förslag på hur texten i analys och förslag till beslut kan utformas konkret för att öka kvaliteten och rättssäkerheten i beslutsunderlaget.
  • Betydelsen av att vårdplanen är tydlig samt har realistiska och uppföljningsbara mål – och praktiska exempel på hur dessa kan utformas.
  • Vad behövs för att en människa ska utvecklas och förändras och hur hänger detta ihop med de behovs-/insatsmål som formuleras i vårdplanen?
  • Vad ska du som utredare/beställare förvänta dig för kvalitet av en professionell behandlingsorganisation – och hur vårdplan och genomförandeplan kan ligga till grund för att kunna göra den bedömningen.

Seminariedagarna riktar sig till både ledningspersonal och utredare inom socialtjänsten (barn, ungdom och vuxen) – och till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med den här typen av verksamheter (familjehemskonsulenter, personal inom kommunens socialtjänst som är ansvariga för att skriva ramavtal, behandlingspersonal m.fl.).

Pris enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att boka seminariet? Mejla din intresseanmälan till Jürgen Degner.

Ansvarig för seminariet

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jürgen Degner

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Ansvarig för Kompetensuppdrag

Magnus Wikström

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Magnus Wikström

E-post:

Telefon: 019 301069

Rum: IA2016

Magnus Wikström