Skräddarsydda uppdragsutbildningar

Har din verksamhet utbildningsbehov som inte riktigt stämmer överens med våra ordinarie profilområden och uppdragsutbildningar? Inga problem. Vår uppgift är att tillsammans med dig utveckla och anpassa en utbildning för att motsvara er efterfrågan. Ert behov är vårt uppdrag.

Skräddarsydda utbildningar

Utbildningen kan ha olika riktningar – till en anställd, ett enskilt företag, en bransch, en myndighet eller till en organisation. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns!

Så går det till
  • Kontakta oss – vi inleder dialog om behov och möjligheter.
  • Vi presenterar kursplan, genomförande och lämnar offert.
  • Kontrakt skrivs.
  • Utbildning enligt tidtabell.
  • Utvärdering efter utbildning.

Tillsammans bestämmer vi om kursen ska ge akademiska poäng och hur examinationen i så fall går till.
Du som uppdragsgivare ansvarar för urval av deltagare till utbildningen.
Vi ansvarar för att rekrytera rätt kompetens för uppdraget.
Efter utbildningen utvärderar vi och följer upp effekterna av genomförd utbildning.

Ansvarig för Kompetensuppdrag

Martin Tverling

Befattning: Innovationsrådgivare/Affärsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Martin Tverling

E-post:

Telefon: 019 301337

Rum: IA2016

Martin Tverling

Kristina Andersson

Befattning: Projekt- och ekonomiadministratör Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Kristina Andersson

E-post:

Telefon: 019 303809

Rum: IA2001

Kristina Andersson