Arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, 7,5 hp

Kvinna testar synen hos optiker.

På uppdrag av Region Örebro län erbjuder Örebro universitet en uppdragsutbildning på avancerad nivå i arbetsterapi, optometri, punktskrift och det taktila sinnet, som omfattar 7,5 högskolepoäng. Kursen går bland annat igenom vanliga synfel och ögonsjukdomar, olika behandlingsåtgärder, det taktila sinnets uppbyggnad och funktion samt pedagogiska principer för punktskriftsutlärning.

Ansvariga för genomförande av utbildningen vid Örebro universitet är Institutionen för hälsovetenskaper. Kursansvarig är Moa Wahlqvist och examinator Stephen Widén.

Kursens innehåll:

 • Optik och optometri.
 • Ögats anatomi och fysiologi.
 • Vanliga synfel och ögonsjukdomar.
 • Olika behandlingsåtgärder.
 • Det taktila sinnet uppbyggnad och funktion.
 • Pedagogiska principer för punktskriftsutlärning.
 • Bemötandets principer.
 • Informationssökning.

Studierna innefattar föreläsningar, seminarium och individuella studier. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs på halvfart dagtid under vecka 40–49 hösten 2020.

Utbildningen genomförs delvis på distans med en fysik träff omfattande två dagar på Universitetssjukhuset i Örebro. Den fysiska träffen med seminarier är planerad till den 25 och 26 november 2020. Vid eventuella fortsatta covid-19-restriktioner genomförs dessa seminarier som digitala seminarier. Örebro universitets digitala utbildningsplattform Blackboard kommer att användas.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • redogöra för samt tillämpa grundläggande begrepp inom optik.
 • redogöra för samt tillämpa grundläggande begrepp inom optometri.
 • redogöra för grundläggande begrepp som beskriver det taktila sinnet.
 • redogöra för grundläggande pedagogiska principer för punktskriftsutlärning.
 • diskutera och reflektera kring principer för ett gott bemötande i behandlingssituationer.

Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 poäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp inom hälso-sjukvårdssektorn (t.ex arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) eller närliggande examen inom pedagogik eller socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antalet deltagare på aktuell kurs är 20 personer. Deltagarna erhåller efter genomförd utbildning 7,5 hp. 

Region Örebro län beslutar vilka som ska delta i utbildningen.

Kostnaden för utbildningen är 10 194 SEK exklusive moms per deltagare.

Anmälan är stängd.

Kontaktperson

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang