Synutveckling och barns syn, 7,5 hp

Under vårterminen 2023 kommer Örebro universitet att anordna en uppdragsutbildning, Avancerad nivå, ”Synutveckling och barns syn 7,5 hp”, på uppdrag av Syncentralen, Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro län.

Synutveckling och barns syn

Innehåll i kursen omfattar:

 • Ögats anatomi och fysiologi
 • Synutveckling
 • Synfunktioner
 • Sjukdomar som skadar synutvecklingen
 • Genetiska ögonsjukdomar
 • Prematuritet och synutveckling
 • Neurologi och barns synutveckling
 • Tidig identifikation
 • Kartläggning och insatser, mätmetoder
 • Bedömning av synfunktioner hos barn
 • Behandling och rehabilitering
 • Pedagogiska möjligheter - t.ex. syn och kommunikationshjälpmedel
 • Informationssökning
 • Att skriva vetenskapligt

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och kommer att ges på halvfart under VT23 vecka 2-11.

Kursen omfattar 4 utbildningstillfällen á 2 dagar, det vill säga totalt 8 dagar, varav 6 dagar består av fysiska träffar och övriga 2 dagar av digitala träffar. De fysiska träffarna kommer att vara förlagda till lokalen Koltrasten, i M-huset, vid Universitetssjukhuset, Örebro. Ändring av lokal kan förekomma beroende på antal deltagare.

Kursen använder betygsskalan U-G. Deltagare erhåller 7,5 hp efter genomförd utbildning med godkänt resultat.

Fysiska träffar:

 • 11-12 januari.
 • 31 januari-1 februari.
 • 14-15 mars.

Digital träff:

 • 14-15 februari.

Behörighetskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, inom hälso-sjukvårdssektorn (t.ex arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska) eller närliggande examen inom pedagogik eller socialt arbete. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Kostnad per deltagare är 18 000 SEK exklusive moms. Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Sista anmälningsdag är 30 november.

Kursen har 20 st platser och arrangeras under förutsättning att 20 deltagare är anmälda vid anmälningstidens utgång. Först till kvarn. Anmälan är bindande.

Vid frågor gällande kursinnehåll, kontakta kursansvarig Elin Lundin.

Vid frågor gällande anmälan eller studieadministrativa frågor, kontakta koordinator Åsa Kärrman-Bolang.

Kursansvarig

Elin Lundin

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elin Lundin

E-post:

Telefon: 019 303276

Rum: P2154

Elin Lundin

Koordinator

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang