Synutveckling och barns syn, 7,5 hp

Under våren 2019 kommer Örebro universitet att anordna en uppdragsutbildning, Avancerad nivå, ”Synutveckling och barns syn 7,5 hp”, på uppdrag av Syncentralen, Habilitering och Hjälpmedel, Region Örebro län.

Synutveckling och barns syn

Innehåll i kursen omfattar:

 • Ögats anatomi och fysiologi
 • Synutveckling
 • Synfunktioner
 • Sjukdomar som skadar synutvecklingen
 • Genetiska ögonsjukdomar
 • Prematuritet och synutveckling
 • Neurologi och barns synutveckling
 • Tidig identifikation
 • Kartläggning och insatser, mätmetoder
 • Bedömning av synfunktioner hos barn
 • Behandling och rehabilitering
 • Pedagogiska möjligheter - t.ex. syn och kommunikationshjälpmedel
 • Informationssökning
 • Att skriva vetenskapligt

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och kommer att ges på ”halvfart” under våren vecka 11-20, Vt-2019. Kursen omfattar 4 tillfällen á 2 dagar dvs totalt 8 dagar. Utbildningsdagarna kommer att vara förlagda på CFH, Centrum för hjälpmedel, entré 2, Propellervägen 14, Örebro. Ändring av lokal kan förekomma beroende på antal deltagare.

Vecka 11: 13-14 mars (ons+tor)

Vecka 13: 26-27 mars (tis+ons)

Vecka 16: 15-16 april (mån+tis)

Vecka 20: 13-14 maj (mån+tis)

Målgruppen för utbildningen är i första hand forskningsstödjande personal och forskare.

Kursen finansieras av Forskning och utbildning vid Region Örebro län för personal inom Region Örebro län. Kostnad för övriga är 9 000 kr exkl moms.

Kursen arrangeras under förutsättning att minst 20 deltagare är anmälda vid anmälningstidens utgång. Anmälan är bindande.

Deltagarna bekostar själva kurslitteratur, resor och logi.

Behörig att söka kursen är du som har 180 hp i grundutbildning som: sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, biomedicinare, röntgensjuksköterska eller motsvarande. Yrkeserfarenhet minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Anmälan är stängd. 

Kursansvarig

Moa Wahlqvist
This is an email address
070-218 24 80

Kursadministration

Anna Melander

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Anna Melander

E-post:

Telefon: 019 303492

Rum: P1149

Anna Melander