Måltidskunskap och värdskap

Foto på tre personer som står och pratar med varandra i ett restaurangkök.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser måltidskunskap och värdskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar måltidskunskap och värdskap.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom måltidskunskap och värdskap samlat.

 • Web of Science
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas.
 • Scopus 
  Ämnesövergripande referensdatabas med citeringsindex.
 • Agricola
  Bibliografisk databas med referenser till tidskriftsartiklar, monografier, skrifter, avhandlingar, patent, rapporter med mera som rör alla aspekter av jordbruket.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. I katalogen Libris kan du söka efter material som finns både på Örebro universitetsbibliotek och på andra universitets- och högskolebibliotek.

Finns inte boken du är intresserad av i vår samling kan vi fjärrlåna den från ett annat bibliotek. Det går också bra att lämna titeln som inköpsförslag.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • Taylor & Francis eBooks
  Böcker inom flera ämnesområden
 • Springer Link
  Tidskrifter och böcker inom flera ämnesområden

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Måltidslitteratur

Avhandlingar

Avhandlingar fungerar som en god informationskälla till ett specifikt forskningsområde genom att de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i Libris. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten.

Via Örebro universitetsbibliotek har du tillgång till flera dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilm och i tryckt form.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Är du ute efter artiklar i dagstidningar kan vara bra att börja ditt sökande på vår sida Dagstidningar där vi samlat information om vad du som student har tillgång till och i vilket format.

 • Business Source Elite
  Företagsekonomisk databas med tidskriftsartiklar, marknads- och industrirapporter, företagsfakta med mera.
 • Directory of Open Access Journals, DOAJ
  Kvalitetskontrollerade tidskrifter inom ekonomi, humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.
 • Medline
  Medicin, omvårdnad, rehabilitering med mera.
 • PsycInfo
  Beteendevetenskap och psykologi.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter. Från 1979–. Dagstidningsartiklar finns i vissa fall länkade till fulltext.
 • Google Scholar
  Söktjänst huvudsakligen för vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.
 • DiVA
  Digitala vetenskapliga arkivet. Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor - bland annat från Örebro.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen i huvudbiblioteket kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för Måltidskunskap och värdskap:

Marit Hammarland

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marit Hammarland

E-post: bWFyaXQuaGFtbWFybGFuZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303213

Rum: U2154

Marit Hammarland